Med Egentliga Finlands coronagruppens rekommendation och Åbo stads riktlinjer tillåts nu utomhusverksamhet för barn och unga i åldern 13–19 år. Ledd hobbyverksamhet för under 20-åringar är nu tillåtet.

Verksamheten bör ordnas med coronasäkerheten tagen i beaktande, utan närkontakter. Idrottstjänsterna är i kontakt med de som bokat turer. 13–19-åringarnas utomhusturer är i användning från och med 14.4.

Stadens utomhusplaner används i första hand för bokade turer. Planerna kan användas utan tidsbokning när de är lediga. Omklädningsrummen är fortsättningsvis stängda.

Åbo stads idrottstjänster påminner om att vuxna fortsättningsvis bär ett stort ansvar för att hindra smittspridningen. Vuxna bör följa coronasäkerhetsåtgärder i sin egna verksamhet så att barn och ungas utomhusverksamhet inte behöver avbrytas igen. Vuxna bör fortsättningsvis undvika spel och närkontakter.

Motionera fortfarande i grupper på högst sex personer

Åbo stads utemotionsplatser, spelplaner och skateplatser är öppna för motion på egen hand i grupper på högst sex personer. Om idrottsplanen kan delas i två delar och tillräckligt avstånd kan hållas får sammanlagt 12 personer vistas samtidigt på idrottsplanern. Åbo stad förutsätter att säkerhetsavstånd och kontakter ska undvikas.

Motion på egen hand är tillåten sådana tider då idrottsplatsen inte bokats av någon annan grupp. 

Restriktionerna i personantal gäller inte toppidrott, under 20-åringar eller skolidrott. Utemotionsplatsernas träningsturer beviljas enligt de nuvarande restriktionerna. I all verksamhet bör coronasäkerheten tas i beaktande. Det får heller inte uppstå kontakter mellan grupperna.

På inomhusidrottsplatserna fortsätter restriktionerna till den 25 april

Enligt Egentliga Finlands coronakoordinationsgruppens rekommendationer givna den 13.4.2021 fortsätter följande restriktioner fram till 25.4.2021:

  • Alla kommunala inomhusidrottsplatser hålls stängda. Stängningen gäller inte tränings- och tävlingsturer för idrott på landslags-, FM- och förstadivisionsnivå samt professionell träning och tävling i individgrenar som siktar mot internationell toppnivå.
     
  • År 2008 födda och yngre kan fortsätta träna i grupp så länge coronasäkerheten tas i beaktande. Hobbyverksamhet och träningsgrupper för år 2007 födda och äldre inomhus är tillsvidare på paus, så som även under 20-åringars tävlings- och matchverksamhet både inomhus och utomhus.
Nyckelord: