Det pyramidformade verket som projiceras mitt i den mörklagda utställningslokalen föreställer en symbolisk resa, under vars gång man söker visdom i afrikanska ursprungsbefolkningars kulturer.

”Pyramidens topp utstrålar helande energi och dess fyra sidor berättar livskraftiga berättelser om balansen mellan femininitet och maskulinitet.” Så här beskriver Tabita Rezaire sitt videoverk Ultra Wet – Recapitulation (sv. Ultravåt – sammanfattning). Det pyramidformade verket som projiceras mitt i den mörklagda utställningslokalen föreställer en symbolisk resa, under vars gång man söker visdom i afrikanska ursprungsbefolkningars kulturer. Verkets utgångspunkt är i traditioner där livmodern hos kvinnan och Moder Jord betraktas som helig. Färggranna mönster, ormar och galaxer samt blommor som svävar i det tomma intet gör att verket transporterar tittaren genom världsliga och gudomliga landskap. Resan börjar från hembyn till sydafrikanska botaren Credo Mutwa och fortsätter via Egyptens sandöknar in i datorvärldar.

Rezaires verk har ett kolonialismkritiskt och feministiskt grepp. Hon är intresserad av bland annat sexualitetens, folkmedicinens, globaliseringens och vetenskapens historia. Kännedomen om traditioner syns i hennes framställningar.

Franska Tabita Rezaire (f. 1989, Paris) är en bildkonstnär, yogi, doula och jordbruksstuderande. Rezaires arbetssätt överskrider genregränser och söker nya vägar för folklig läkekonst genom nätverksvetenskap, där man undersöker såväl informationsnätverk, organismnätverk som mänsklig tankeverksamhet. Hon använder sig av bildspråk från mystiken och vetenskapen och ser samband mellan digitalt minne, kroppens minne och kulturarv.

Rezaire bor nära Cayenne i Franska Guyana. Hon bygger en botargemenskap som kallas för AMAKABA i Amazons regnskog. Rezaire betonar andlighet och att hitta sitt hjärtmedvetande (eng. heart consciousness). Hennes målsättning är att vårda de sår som kolonialismen orsakat på människornas kroppar och sinnen.

Den nya utställningsserien Cosmic Archeology på WAMx

Utställningsserien Cosmic Archeology (sv. Kosmisk arkeologi) består av fyra utställningar där möjligheten att leva i harmoni med den omgivande världen granskas. Gemensamt för utställningarna är ett framställningssätt som är typiskt för science fiction, alltså sci-fi, som erbjuder sätt att hantera förändring och osäkerhet samt att se konsekvenserna för våra handlingar på ekosystemet. Förutom Tabita Rezaire medverkar dessutom kuwait-puertoricanen Alia Farid, chilenaren Patricia Domínguez samt finländaren Mox Mäkelä.

Utställningsserien har kurerats av italienaren Lucia Aspesi, som är kurator på Pirelli Hangarbicocca-stiftelsen i Milano. Hon har deltagit i många internationella utställningsprojekt och kuraterat utställningar för Trisha Baga, Sheela Gowda, Marinella Pirelli, Ben Rivers och Daniel Steegmann Mangrané.  

Cosmic Archeology-serien 2021

  • Tabita Rezaire: Ultra Wet – Recapitulation, 23.4–6.6.2021 
  • Alia Farid: At the time of the Ebb, 11.6–15.8.2021 
  • Mox Mäkelä: Vieras, 20.8–10.10.2021 
  • Patricia Domínguez: Green Irises, 15.10–12.12.2021 

Ett tryggt museibesök

  • Vi ber våra besökare att följa allmänna coronaråd och rekommendationer.
  • Håll distans, var noga med hand- och hosthygien och använd gärna munskydd då du besöker oss.
  • Stanna hemma om du har minsta symtom på coronasmitta.

Foto: Tabita Rezaire: Ultra Wet – Recapitulation, 2017–2021, videoverk, längd: 11:18 min. Foto: Royal Standard, Liverpool.