Vaski-biblioteken byter till det nya bibliotekssystemet Koha 19.5–3.6.2021. Ändringen gör det möjligt för biblioteken att utveckla nya tjänster och spara ekonomiska medel.

När systemet ändras kan biblioteken inte erbjuda låne- och återlämningstjänster på 16 dagar, men det går att använda e-resurser. Mer information om systemändringen ges senare under våren.

Spara din lånehistorik

När systemet ändras försvinner lånehistoriken. De kunder som vill spara sin historik, kan kopiera den till en favoritlista genom att använda en ny funktion. Funktionen finns i nätbiblioteket under ”Min profil”. Du bör spara listan senast den 18. maj 2021.

Så här hämtar du din lånehistorik:

  1. Logga in på nätbiblioteket och gå till ”Min profil”. Under ”Mina tjänster” ser du fliken ”Lånehistorik”. 
  2. En knapp med ”Kopiera till favoriter” visas ovanför listan. Klicka på knappen. Ett nytt fönster öppnas.
  3. I menyn kan du välja en redan befintlig favoritlista, dit du kan spara listan. Du kan också skapa en ny lista och namnge den. Klicka på knappen "Spara".
  4. När du har valt en gammal lista, eller skapat en ny, måste du ännu välja listan. Sedan klickar du på ”Spara”. Listan finns nu under fliken ”Favoriter”.

Koha ger nätbibliotekets kunder nya funktioner

Med det nya systemet kan kunden tillfälligt avbryta sin reservation. Det går alltså att tillfälligt ställa sig utanför reservationskön under semestern, så att inga reservationer anländer just då.

Dessutom blir det möjligt i Koha att återställa PIN-koden i nätbiblioteket. Om en kund har glömt sin PIN-kod kan koden återställas direkt i nätbiblioteket. Kunden behöver alltså inte längre komma till biblioteket och uppvisa legitimation för att återställa koden.

Det öppna källkodssystemet Koha används i stor utsträckning i finska bibliotek.  Att den tas i bruk i Vaski-biblioteken möjliggör också mer öppet samarbete och utveckling mellan biblioteken.

Nyckelord: