Egentliga Finlands coronaarbetsgrupp och Åbo stads ledningsgrupp har idag den 20 april bestämt att skolor och läroinrättningar kan återgå till närundervisning från och med måndagen den 26 april. 

Skolorna, gymnasierna och Åbo yrkesinstitut börjar att övergå från hybridmodellen till kontaktundervisning från måndagen den 26 april 2021. 

Daghems- och lågstadieverksamheten fortsätter normalt med praxis som infördes i början av året. Öppet daghem och familjeklubbarna har paus till och med söndagen den 2 maj 2021. 

Arbetarinstitutens verksamheter fortsätter enbart på distans vårterminen till slut. 

Munskyddsrekommendationerna i årskurserna 1–2 (inkl. eftermiddagsverksamheten) upphör, undantaget de skolor som har haft många smittfall: Pansion koulu, Turun normaalikoulu, Lausteen koulu, Nummenpakan koulu och Varissuon koulu. Behovet att använda munskydd kommer att bedömas veckovis. 

En stark rekommendation att använda munskydd gäller fortsättningsvis alla från tredje årskursen och äldre elever och studerande. Det är fortfarande obligatoriskt för personalen att använda munskydd.