Vårens andra gemensamma ansökan var framgångsrik för Åbo. Högskolorna tog emot ett rekordantal ansökningar. Enligt preliminära uppgifter sökte sammanlagt över 53 000 personer till Åbo.

Åbo visade sin attraktionskraft som studentstad i samband med den gemensamma ansökan till högskolor som avslutades förra veckan. Sammanlagt cirka 53 300 personer sökte till stadens sex högskolor. Fler personer än någonsin förut sökte om studieplats vid Åbo universitet, Åbo yrkeshögskola och Åbo Akademi.

Åbo universitet fick över 40 000 ansökningar

I vår sökte 31 551 personer till Åbo universitet, vilket är 745 fler än i fjol. Bland de finländska universiteten var Åbo universitet det tredje populäraste när man jämför antal sökande. I den gemensamma ansökan kan samma person söka till flera olika ansökningsmål, och även det totala antalet ansökningar till Åbo universitet var rekordartat. Gränsen på 40 000 ansökningar överskreds för första gången.

– Vi är mycket nöjda med dessa resultat. Med tanke på Åbo universitets målsättning att erbjuda omfattande bildning är vi speciellt glada över att flera främmande språk, inklusive vår nya utbildning i kinesiska språket, har varit mycket populära bland de sökande, säger vice rektor Piia Björn.

Den populäraste utbildningen vid Åbo universitet var ekonomiutbildningen med sina totalt 5 715 sökande. Så som tidigare år var det medicin, juridik och psykologi som följde därefter.

Social- och hälsovårdsbranschen en magnet för Åbo YHS

Sökarantalet var fortsatt ökande även för Åbo yrkeshögskola. Enligt primära uppgifter var antalet sökande lite över 17 000, vilket är cirka 1 000 fler än i fjol. Siffran är rekordstor, eftersom ansökarantalet var redan i fjol större än någonsin förut.

På samma sätt som tidigare år var förstavårdar- och socionomutbildningen de mest attraktiva utbildningarna vid Åbo yrkeshögskola. Även när det gäller utbildningar som leder till högre yrkeshögskoleexamen var social- och hälsovårdsbranschen bland de populäraste.

– Det är glädjande att se hur de populära ansökningsmålen inom social- och hälsovårdsbranschen alltid väcker intresse. Även webbutbildningars popularitet av verkar öka jämnt, och det senaste årets ovanliga situation har troligtvis också bidragit till detta. I vår var en intressant detalj hur alla våra bildkonstutbildningar hade höga sökarsiffror, berättar Åbo yrkeshögskolas rektor Vesa Taatila.

Åbo Akademi hade en ökning på 7 procent i antalet sökande

Antalet personer som sökte till Åbo Akademi ökade med cirka 7 procent jämfört med fjolåret. I år var antalet sökande 3 558. Sammanlagt tog Åbo Akademi emot 5 501 ansökningar till de svenskspråkiga kandidat- och magisterutbildningarna.

– Jag tolkar siffrorna som att Åbo Akademi är ett universitet våra unga sökande tror på och att vi har relevanta, attraktiva utbildningar. Samtidigt är det klart att pandemin spelar in, coronatiden har påmint människor om vikten av att satsa på studier för framtiden, säger Mikael Lindfelt, prorektor med ansvar för utbildning.

Störst var söktrycket på det nya utbildningsprogrammet i farmaci på kandidatnivå med rätt till fortsättning till provisorutbildning på magisternivå. De fem öppna platserna ansöktes av hela 129 personer. Antalet sökande var högst för ekonomiutbildningen med 830 personer som ville komma in. Även psykologin, rättsnotarieutbildningen och logopedin var populära ansökningsmål.

Ökning även i siffrorna för Diak och Novia

Yrkeshögskolan Novias och Yrkeshögskolan Diakonias campus i Åbo fick också se en ökning i antal sökande.

Novia hade cirka 13 procent fler sökande än i våras. I vår var antalet sökande till Novia 371 personer, medan fjolårets siffra var 329. Det populäraste ansökningsmålet var socionomutbildningen som tog emot 86 ansökningar.

Sammanlagt sökte 154 personer till Diaks utbildning i teckenspråk och tolkning för talhandikappade, vilket var 14 personer fler än i fjol. Ökningen låg alltså på 10 procent.

I vår hade endast Humanistiska yrkeshögskolan något färre sökande till Åbo än i fjol. Kulturproducent- och samhällspedagogsutbildningarna hade sammanlagt 714 sökande. Av dessa var kulturproducentprogrammet aningen populärare.