Under vecka 15 (12–18.4.2021) konstaterades totalt 130 nya smittfall i Åbo. För närvarande är incidensen ca 153/100 000/14 dygn (20.4.2021). Smittspårningen är 78 %. I Mässcentrum vaccineras i huvudsak under vardagarna. Extrainsatta vaccintider ordnas söndagen den 25 april, söndagen den 2 maj och torsdagen den 13 maj (helgdag).

– Både incidensen och antalet nya smittfall är klart på nedgång. Incidensnivån är dock fortfarande hög och vi är fortfarande i spridningsfasen. Andelen positiva testsvar är även den alltför hög, eftersom man inte låter testa sig tillräckligt. I synnerhet nu under pollenallergisäsongen är det viktigt att låta testa sig i stället för att på egen hand tolka alla symtom som allergiska, påminner ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi.

Coronasjukdomen har många olika symtom, och till dem hör förutom symtom på luftvägsinfektion även till exempel huvudvärk och illamående eller diarré.

Försiktighetsåtgärderna måste följas också efter vaccination. De får inte frångås för tidigt eftersom vaccinationsskyddet uppstår gradvis. Enligt anvisningar givna av Institutet för hälsa och välfärd gäller samma försiktighetsåtgärder för både vaccinerade och ovaccinerade. De nationella anvisningarna kommer att preciseras under våren.

Vaccintider skickas till Åbobor över 60 år

Totalt 48 834 Åbobor eller 28,9 % av alla över 16 år har fått första vaccindosen. Den andra dosen har givits till 5371 Åbobor (19.4.2021). Vecka 15 hörde ca 30 procent av de vaccinerade till åldersgruppen 65–69 år. Av alla Åbobor som har fyllt 80 år har 88,9 % fått den första vaccindosen. Vaccinationstäckningen i åldersgruppen 70–79 år är 91,1 % och bland personer i åldern 65–69 år är den 62,9 %.  

I Mässcentrum vaccineras nu följande grupper:

  • personer som är 63 år eller äldre
  • personer som hör till riskgrupp 1 och 2
  • vårdpersonal som gör coronaarbete eller arbetar i vårdhem
  • andra dosen ges till personer som har fått första dosen i början av året.

I Mässcentrum vaccineras i huvudsak under vardagarna. Extrainsatta vaccintider ordnas söndagen den 25 april, söndagen den 2 maj och torsdagen den 13 maj (helgdag).

Dessutom pågår den andra vaccinationsomgången bland klientel och personal i vårdhem för äldre. Vaccinationerna av riskgrupperna i Åbo är nästan klar, eftersom tidsbokningen klart har mattats av i denna grupp.

Denna vecka har roboten Leila skickat ut sms med vaccintider till 63-åringar i Åbo. Som bäst pågår utskick av vaccintider till personer som är 61 och 62 år. Sextioåringarna får sina tider antingen denna eller nästa vecka.

Om vaccintiden inte passar, ska den avbokas på ett av två följande sätt:

  • Via webbsidan turku.fi/ehalsoservice senast 24 timmar innan.
  • Per telefon till Åbos coronavaccinationsrådgivning, tfn 02 266 0159. Lämna ett röstmeddelande med namn, födelsetid och vaccintiden som ska avbokas. Linjen är öppen dygnet runt.

Efter avbokad tid går det att själv boka en ny tid antingen i e-bokningen eller i vaccinationsrådgivningens telefontjänst.

– Vi kommer att stå inför vissa utmaningar när vi så småningom börjar kalla befolkningen som är i arbetsför ålder till vaccination. Bland de som ska kallas finns personer som aldrig har använt Åbo stads hälsovårdstjänster, och därmed har vi inga uppdaterade kontaktuppgifter. Om sms-kallelsen inte kommer, ska man själv vara aktiv och boka sin vaccintid i e-bokningen, berättar Peltoniemi.

I början av maj kommer en del av företagshälsovården att börja vaccinera sina klienter enligt de nationella kriterierna. Arbetsgivarna informerar sin personal när vaccinationerna inleds.

Enligt gällande uppfattning har en person som haft en covid-19-infektion ett skydd i cirka ett halvt år, och enligt rekommendationerna ska vaccinet ges tidigast 6 månader efter sjukdomen. Vaccinationsrådgivningens telefontjänst ger mera information.

All aktuell information om Åbos coronavaccinationer finns på sidan turku.fi/sv/coronavaccinationer.

Från och med början av maj kan Åbobor över 18 år anmäla sig till vaccination

I början av maj kommer Åbo stad att öppna en ny webbplats där invånare äldre än 18 år kan anmäla sig till vaccination. Via tjänsten kan Åbobor lämna sina kontaktuppgifter och ett telefonnummer man önskar att få sms-kallelsen till. Roboten Leila kommer att skicka vaccintider åldersgruppvis i slumpmässig ordning till personer som har lämnat sina uppgifter via tjänsten. Vaccintiden kan komma till och med inom tre dagar från att kommuninvånaren har lämnat sina uppgifter.

Tjänsten kräver stark identifiering, och den är därför riktad till personer som har finsk personbeteckning, nätbankskoder eller andra metoder för stark identifiering. Anmälningssajten, som öppnar i maj, finns på finska, svenska och engelska.

Närmare webbadress och datum när tjänsten öppnar meddelas genast när tjänstens slutliga tidtabell är klar.

Coronabussen finns parkerad utanför S:t Marie närserviceenhet den 25 april 

Coronabussen tar emot Åbobor söndagen den 25 april kl. 11–17 framför S:t Marie närserviceenhet, adr. Arkeologgatan 6. I bussen tas avgiftsfritt coronaprov utan förhandsbokad tid eller laboratorieremiss. Vaccin ges inte i coronabussen. 

Den mobila coronabekämpningen betjänar på olika håll i Åbo enligt det områdesvisa epidemiläget. Flera exponeringar har sedan början av april konstaterats i daghem och skolor i Jäkärlä, och därför underlättar staden testningsmöjligheterna genom att coronabussen besöker området.  

Coronabussens tjänster är avsedda för Åbobor samt personer som temporärt eller permanent är bosatta i Åbo.  

Elever och studerande återgår till närundervisning

Egentliga Finlands coronaarbetsgrupp och Åbo stads ledningsgrupp har den 20 april bestämt att skolorna, gymnasierna och Åbo yrkesinstitut kan börja återgå från hybridmodell till närundervisning från och med måndagen den 26 april.

Daghemmens verksamhet fortsätter som vanligt med praxis från början av året. Den öppna verksamheten och familjeklubbarna har stängt till och med söndagen den 2 maj 2021.

Arbetarinstitutens verksamheter fortsätter enbart på distans vårterminen till slut.

Munskyddsrekommendationerna fortsätter från åk 3 uppåt

Staden frångår munskyddsrekommendationerna för årskurserna 1–2 (inkl. eftermiddagsverksamheten), undantaget de skolor som har haft många smittfall: Pansion koulu, Turun normaalikoulu, Lausteen koulu, Nummenpakan koulu och Varissuon koulu. Behovet att använda munskydd kommer att bedömas veckovis.

En stark rekommendation att använda munskydd gäller fortsättningsvis alla elever och studerande från tredje årskursen och äldre. Det är fortfarande obligatoriskt för personalen att använda munskydd.

Lättnader i motionstjänsternas restriktioner

Från och med den 26 april tillåts utomhusmotion i grupp även för vuxna förutsatt att avstånd går att hålla och kontakt kan undvikas. I självstyrd motion i grupp får på idrottsplaner och utemotionsplatser högst 6 personer idrotta i grupp och max. 12 personer samtidigt vistas på planerna.

Säkerhetsanvisningar ska fortfarande följas och social distansering bör iakttas.

All inomhusmotion för vuxengrupper, frånsett toppidrott, och hobbyverksamhet i individuella grenar är fortfarande på paus.

Idrottstjänsterna informerar närmare i ett senare skede om hur simhallar och andra inomhusmotionsplatser kommer att öppna.

Hobbyverksamheten för barn som är födda 2008 eller senare fortsätter. I verksamheten bör man fortfarande hålla tillräckliga avstånd och undvika fysisk kontakt.

Hobbyverksamheten i stadens inomhusidrottsplatser för barn som är födda 2007 eller tidigare samt andra unga under 20 år kan återupptas från och med den 26 april. I verksamheten bör man fortfarande undvika fysisk kontakt.

Hobbyverksamhet i grupp utomhus: från och med den 26 april är kontakt tillåten för barn och unga som är födda 2001 eller senare. Tävlingar och matcher för barn och unga är inställda i varje fall till den 15 maj.

Undvik att använda omklädningsrummen.

Smittfall och exponeringar i Åbo stads verksamheter 

Dagvården: Kerttulin päiväkoti, Rahjekadun päiväkoti.

Skolor och läroinrättningar: Jäkärlän koulu, Luolavuoren koulun Ruiskadun yksikkö, Pansion koulu.