Restriktionerna som begränsar idrotts- och motionsverksamhet lättar från och med den 26 april.

Från och med den 26 april tillåts utomhusmotion i grupp även för vuxna förutsatt att avstånd går att hålla och kontakt kan undvikas. I självstyrd motion i grupp får på idrottsplaner och utemotionsplatser högst 6 personer idrotta i grupp och max. 12 personer samtidigt vistas på planerna.

Säkerhetsanvisningar ska fortfarande följas och social distansering bör iakttas.

All inomhusmotion för vuxengrupper, frånsett toppidrott, och hobbyverksamhet i individuella grenar är fortfarande på paus.

Idrottstjänsterna informerar närmare i ett senare skede om hur simhallar och andra inomhusmotionsplatser kommer att öppna.

Hobbyverksamheten för barn som är födda 2008 eller senare fortsätter. I verksamheten bör man fortfarande hålla tillräckliga avstånd och undvika fysisk kontakt.

Hobbyverksamheten i stadens inomhusidrottsplatser för barn som är födda 2007 eller tidigare samt andra unga under 20 år kan återupptas från och med den 26 april. I verksamheten bör man fortfarande undvika fysisk kontakt.

Hobbyverksamhet i grupp utomhus: från och med den 26 april är kontakt tillåten för barn och unga som är födda 2001 eller senare. Tävlingar och matcher för barn och unga är inställda i varje fall till den 15 maj.

Undvik att använda omklädningsrummen.

Nyckelord: