Som en del av Åbo kulturhuvudstadsårets 10-årsjubileumsårets program stiger man i augusti in i ett immersivt och tvärkonstnärligt storverk, ”Huoneiden kirja”. En hundratalig skara fria fältets artister från Åbo har deltagit i förverkligandet av den.

TEHDAS Teatteri, Aurinkobaletti och Aura of Puppets med sina otaliga kompanjoner förverkligar i Åbo 13–29.8.2021 det nationellt unika storverket ”Huoneiden kirja”, Rummens bok. Den baserar sig på Saila Susiluotos prosadiktsamling och skapar bokens 64 dikter eller rum till allt mer olika alster. 

Konstverket som baserar sig på ett utrymme behöver ett särskilt ramverk och det byggs i Åbo Stentryckeris gamla fabrik från förra seklets början. Föreställningen förvandlar hela byggnaden, som annars ligger tom, till en multisensorisk upplevelse full av poesi, teatter, dockspel, dans, musik och enskilda visuella konster.  

Deltagaren tittar inte på föreställningen utan stiger in i ett spektakulärt konstverk. Varje besökare tar sitt egna unika rutt genom huset. Besökarna av huset uppmanas att gå ensam för att röras av sin egen upplevelse. 

Slanten bestämmer rutten i konstverket 

I kärnan av det immersiva (sv. uppslukande) konstverket är känslan av mysterium och äventyr. Den erbjuder mitt i stadens sus ett dopp från den riktiga till en fiktiv men lika verklig värld att undersöka det okända. Ramberättelsen i Susiluotos diktsamling: 

”flickan går in i det vindslagna huset, hittar en gammal tabell med märken som inte är skrift ... hon vet inte hur hon skulle skrida fram i det stora huset med trasiga golv som suckar i takt med hennes andning ... därför slänger hon silverslanten, och för ett tecken slänger hon den sex gånger ...” 

Besökaren, eller rättare sagt vandraren, frågar - såsom flickan i boken - av Rummens bok en fråga knuten till det ägna livet. Med slantkastet ”bestämmer” vandraren sig ett rum som svarar på frågan på sitt sätt. Förutom den rutten som slanten ger, bjuder verket vandraren in även till att avvika från den. 

- Genast då jag läste ”Huoneiden kirja” väckte den i mig en vilja att stiga in, vandra genom våningarna både i tid och rum, låta rummen förvandlas runtom mig och glida förbi sina definitioner, berättar konstverkets konstnärliga ledare Alma Rajala

Hennes andra dröm har varit att skapa ett verk där vandraren verkligen känner att huset suckar i takt med hennes andning. Verket skapar då också erfarenhetsvärldar som är olika för alla, personliga. 

- Verkets form är utmanande då boken skapar rummen med ord men vi bygger dem även som utrymmen. Man får dock inte förstena livet i dikten. Känslan i huset är fortfarande momentan och omedveten liksom hela strukturen skulle stiga och försvinna skilt för varje vandrare, fortsätter Rajala. 

Kulturhuvudstadsårets program coronasäkert  

”Huoneiden kirja” är resultatet av ett samarbete mellan flera framträdande konstaktörer från Åbo och Åbo stad. En hundratalig skara fria fältets artister från Åbo har deltagit i förverkligandet.  

- Många slag av nya och sinnrika evenemang gav färg åt Åbo kulturhuvudstadsår. ”Huoneiden kirja” har samma drag och passar därför särskilt väl i kulturhuvudstadsårets 10-årsjubileumsårets program, säger kontaktdirektör Antti Kirkkola från Åbo stad. 

Kirkkola ser att ”Huoneiden kirja” främjar också stadens dragningskraft och turism.  

- ”Huoneiden kirja” är ett sinnesrikt verk som erbjuder Åboborna och turister som besöker Åbo en högklassig kulturupplevelse. Jag tror att den får åskådare förutom från Åbo även från andra delar av Finland, säger Kirkkola.  

”Huoneiden kirja” förverkligas enligt alla rekommendationer från myndigheterna och speciell uppmärksamhet fästes på hälsosäkerheten Som ett konstverk är ”Huoneiden kirja” mycket koronasäkert. Den samlar inte mängder av människor ihop utan skickar varje åskådare på ett eget äventyr. 140 vandrare och 64 rum sprider sig i byggnadskomplexet på en areal av 2 500 kvadratmeter. Dessutom är Stentryckeriets gårdsplan i konstverkets bruk. 

”Vill inte den, som har fått ett direkt svar, hålla en hemlighet, som varar igenom livet?” 

Huoneiden kirja

Premiär 13.8
ingång Ursinigatan 6, 20100 Åbo
andra föreställningar: 14–29.8.2021 
 

Ytterligare upplysningar och precisa föreställningsdagar: www.huoneidenkirja.fi

Nyckelord: