Anhöriga och äldre personer kan nu träffas. Åldringar och anhöriga kan träffas i äldreboendenas utrymmen. Det går även att hålla kontakt med sina anhöriga per telefon och videosamtal.

För att trygga besöken kan man på förhand komma överens om lämpliga besökstider med boendeenheten.

Vårdpersonalen följer klienten till och från besöket, ger råd till den anhöriga och förser med munskydd. Under hela besöket används kirurgiskt munnässkydd eller visir.  Om klienten tillsammans med den anhöriga vill röra sig utanför enheten får de råd om god handhygien och uppmanas att använda kirurgiskt munnässkydd på allmänna platser.

Säkerhetsföreskrifterna bör följas p.g.a. coronasituationen.

  • Boende och anhöriga bör vara friska.
  • Om det finns personer som har smittats av corona eller misstanke om coronasmitta på avdelningen är besök inte tillåtna.
  • Vi rekommenderar att kirurgiskt mun- och nässkydd används vid alla besök
  • Man tillämpar god handhygien – händerna desinficeras med handdesinfektionsmedel före och efter besöket
  • Undvik att röra dig i onödan inne i huset