Besökare är välkomna till äldreboendeenheterna. Munskydd rekommenderas fortfarande vid besöken, för att det ska löpa så hälsotryggt som möjligt för den älde. (Uppdaterad 22.4.2022.)

Den allmänna rekommendationen att använda munskydd har hävts i Egentliga Finland den 22 april. Dock rekommnderas det att munskydd fortsättningsvis bärs till exempel vid besök i äldreboendeservicens enheter.

Följande säkerhetsföreskrifter bör följas:

  • Du kan kommaa överens om besöket på förhand med avdelningens personal.
  • Du kan inte besöka våra avdelningar om du har en akut luftvägsinfektion.
  • Besöken ordnas inomhus i gemensamma utrymmen eller i klientens rum. Enheterna ger mera detaljerade anvisningar.
  • Även träffar på andra platser än i äldreboendet bör ordnas så hälsotryggt som möjligt. 
  • Vi rekommenderar att kirurgiskt mun- och nässkydd används i allmänna utrymmen.
  • Vi tillämpar god handhygien – händerna desinficeras med handsprit både före och efter besöket.

Alla äldreboendeenheter ger noggrannare anvisningar inför besök.