Enligt linjedragningar av Egentliga Finlands coronakoordineringsgrupp och Åbo stad 27.4 fortsätter restritkionerna så gott som oförändrade.

Den enda förändringen är att från och med 28.4 kan vuxna träna utomhus inom sitt egna lag eller träningsgrupp utan närkontakter, medan tävlingar och matcher fortsättningsvis inte är tillåtna. I ledd verksamhet som till exempel en förening ordnar kan ett lag samlas oberoende personantal. Den allmänna gränsen för sammankomster är fortfarande 6 personer.

Tillsvidare hålls alla Åbo stads simhallar och andra inomhusidrottsplatser fortsättningsvis stängda för allmänheten.

Linjedragningen baserar sig på att Åbo fortfarande ligger i spridningsfasen och incidenssiffran är hög. Nästa gång behandlas restriktionerna 4.5.

I kraft varande restriktioner (26.4):

  • Alla inomhusutrymmena som reserverats för verksamhet för personer över 20 år avbokas 3–23.5., med undantag för toppidrott.
  • Utomhusverksamhet för vuxna är tillåtet från och med 26.4 med säkerhetsavstånd och kontakter bör undvikas
  • Motion på egen hand är tillåtet i grupper på högst 6 personer. Högst totalt 12 personer får vistas samtidigt på en idrottsplan
  • Säkerhetsinstruktioner och avstånd bör fortsättningsvis följas.
  • För personer födda år 2001 och yngre är gruppträning tillåtet utomhus och inomhus, men kroppskontakt bör undvikas i verksamhet inomhus. Linjedragningen är i kraft från och med 26.4.
  • Användning av omklädningsrum bör undvikas.
  • Barn och ungas tävlings- och matchverksamhet är på paus åtminstone till 15.5.
Nyckelord: