I Åbo konstaterades totalt 112 coronasmittfall under vecka 16 (19–25.4.2021). Incidensen är för närvarande ca 130/100 000/14 dygn (26.4.2021). Smittspårningsprocenten stiger fortfarande och den är nu 84 %. Smittfallens ursprung vecka 16 var fortfarande främst i hemmen, bland den närmaste kretsen och i utlandet. Coronaläget i andra länder är avsevärt mycket sämre än i Finland och det syns även i smittalen.

– Coronaincidensen är på väg neråt, men minskningen har avtagit. Därför är det fortfarande viktigt att orka följa skyddsåtgärderna, så att vi ytterligare kan minska på incidensen och samtidigt få en bättre vaccinationstäckning, berättar ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi

Liksom ifjol är det i år skäl att fira valborg inom ramen för försiktighetsåtgärderna.  

Åbo är fortfarande i spridningsfasen och de strikta begränsningarna gäller ännu. Därför ordnas inget traditionellt valborgsprogram, och en normal första maj kan inte firas heller detta år.  

I en gemensam kampanj uppmanar Åbo stad tillsammans med en rad aktörer Åboborna och alla bosatta i regionen att fira en coronasäker valborg. Kampanjens budskap ”En positiv valborg firas bäst genom att fira negativt” anspelar på ett önskat coronatestresultat. Åboborna och andra valborgsfirare kan delta i kampanjen på sociala medier med hashtaggarna #negativavappen och #negatiivinenvappu.  

Vaccintider skickas till 57–59-åringarna 

Totalt 53 422 Åbobor eller 31,7 % av alla över 16 år har fått den första vaccindosen. Den andra dosen har givits till 7 437 Åbobor (26.4.2021). 

Vaccinationstäckningen för personer över 80 år är 89,3 %, bland personer i åldern 70–79 år 91,8 %, bland personer i åldern 60–69 år totalt 58,6 %, av dessa är vaccinationstäckningen bland 65–69-åringarna 71,3 %. 

I Mässcentrum vaccineras nu 

  • personer som är 60 år och äldre 
  • personer i riskgrupp 1 och 2 

Denna veckas extrainsatta vaccindag ordnas söndagen den 2 maj. 

Roboten Leila skickar som bäst ut tider med sms till Åbobor i åldern 59 år. Följande i turen är personer som är 58 och 57 år. Denna vecka öppnade även bokningen för 16–17-åringar i riskgrupp 2. Unga i åldern 16–17 år kan endast boka vaccintid i vaccinationsrådgivningens telefontjänst (mån–fre kl. 8–14). 

– Om en kommuninvånare tar vaccinet via den egna arbetshälsovården bör vaccintiden som skickats med sms avbokas, påminner Peltoniemi. 

I början av maj kommer Åbo stad att öppna en webbplats för personer över 18 år som är skrivna eller bosatta i Åbo. På den nya webbplatsen kan kommuninvånarna anmäla sig till coronavaccination. Webbadressen och öppningsdagen meddelas genast då den exakta tidtabellen klarnat.

På den nya nätsidan kan kommuninvånare lämna sina kontaktuppgifter och ett mobilnummer. Roboten Leila skickar vaccintider till det mobilnummer som uppgivits i samband med anmälningen. Vaccintiderna skickas i maj–augusti till en åldersgrupp i taget i slumpmässig ordning till alla som anmält sig till vaccination. Antalet vaccintider beror på tillgången till vaccin. Vaccintiderna skickas ut enligt åldersstadier (över 50 år, över 40 år osv.).

Vaccintiderna är enklare att administrera med hjälp av kontaktuppgifterna som kommuninvånarna själva uppger, och Åboborna behöver inte ringa till vaccinationsrådgivningen eller följa med på webben när nya vaccintider öppnar. Vaccinet kommer att räcka till alla Åbobor. 

Just nu är alla vaccintider som öppnar för bokning för personer över 65 år Moderna- eller Comirnaty-tider. AstraZeneca-tiderna kan bokas endast i vaccinationsrådgivningens telefontjänst. 65-åringar kan i vaccinationstillfället be att AstraZeneca byts ut mot ett mRNA-vaccin. Vaccinmärke går inte att välja, och vaccinet är antingen Comirnaty eller Moderna. Den andra vaccindosen ges till personer över 65 år i första hand med samma vaccin som gavs den första gången. 

Enligt den rådande uppfattningen ger en covid-19-infektion ett skydd i sex månader. Därför rekommenderas att vaccinet tas tidigast ett halvt år efter sjukdomen. Vaccinationsrådgivningen ger mera information. 

All aktuell information om coronavaccinationerna i Åbo finns på sidan turku.fi/sv/coronavaccinationer

Denna vecka är den europeiska vaccinationsveckan. Finland har ett av världens mest omfattande vaccinationsprogram för barn och unga. Vaccinationer är ett av de effektivaste, viktigaste och mest undersökta verktygen för befrämjandet och skyddet av barns hälsa. I Finland har alla barn och ungdomar möjlighet att bli vaccinerade mot 13 olika sjukdomar och de följdsjukdomar och långvariga besvär som dessa kan leda till. 

Obligatoriska hälsokontroller av flyg- och båtpassagerare som anländer till Åbo fortsätter vid gränsövergången 

Regionförvaltningsverkets beslut om obligatoriska hälsokontroller i samband med gränsövergången gäller till och med den 31 maj. Enligt beslutet bör varje passagerare både i hamnen och på flygplatsen delta i en obligatorisk hälsokontroll där ett coronatest ingår i det fall att resenären inte har ett läkarintyg över att man redan haft covid-19 eller ett negativt testintyg.  

Den mobila coronabekämpningen möter resenärer som anländer med Sverigebåtarna till Åbo hamn alla morgnar och kvällar. Hälsomyndigheterna möter passagerare som kommer med utrikesflyg till Åbo flygplats. För tillfället anländer ett flyg i veckan från Gdansk. Om passagerarbegränsningarna kommer att luckras upp i enlighet med statens exitstrategi kommer antalet passagerare till Åbo att öka både i hamnen och på flygplatsen från och med början av maj. 

Cirka 12 900 båtpassagerare har anlänt från Sverige till Finland mellan den 16 januari och den 25 april. Av dessa har 21 % testats. Av de analyserade proven har 1,4 % varit positiva. I april var andelen positiva test 0,7 %. Av båtpassagerarna har 87 % intyg antingen över att man redan har haft covid-19 eller negativt testresultat. Cirka 1,3 % av passagerarna underlåter att gå via den obligatoriska hälsokontrollen i coronabussen trots bestämmelsen och anvisningar. Dessa resenärers uppgifter ges till polisen och hemkommunen. 

Sedan början av året har ca 1 640 resenärer anlänt från utlandet till Åbo flygplats. Av dessa har 77 % testats på flygplatsen. Av de analyserade proven har 6,2 % varit negativa. Ungefär hälften av flygpassagerarna som anländer till Åbo har intyg antingen över att de redan har haft covid-19 eller över ett negativt testresultat. Flygpassagerare åtlyder väl bestämmelserna om obligatorisk hälsokontroll. 

Skolelever och studerande har återvänt till närundervisning 

Skolorna och läroinrättningarna har i stort sett återgått till undervisning på plats från och med den 26 april 2021. Arbetarinstituten fortsätter med verksamhet enbart på distans under resten av vårterminen.  

Denna vecka fortsätter undervisningen i Åbo yrkesinstitut delvis enligt hybridmodellen, så att de rekommenderade avstånden går att hålla i undervisningslokalerna.  

– I yrkesinstitutet övergår vi till närundervisning utan att blanda grupper eller ge avkall på distansering, så att vi kan ta i beaktande försiktighetsåtgärderna och riskerna. I detta skede är vi fortfarande tvungna att i vissa inlärningsmiljöer använda oss av övriga undervisnings- och handledningsmodeller parallellt med undervisning på plats. Inlärning i arbete fortsätter planenlig, påpekar serviceområdesdirektör för yrkesutbildning Hannu Immonen

Daghemmens verksamhet fortsätter normalt enligt praxis från början av året, men den öppna verksamheten och familjeklubbarna är stängda över sommaren och öppnar på nytt tidigast i augusti. 

Lågstadiernas klubbar fortsätter med coronasäker verksamhet. Den grundläggande utbildningens morgon- och eftermiddagsverksamhet fortsätter liksom under inledningen av året. Högstadiernas klubbar har stängt.  

– Smittalen i Åbo har inte sjunkit i samma takt som i huvudstadsregionen, och därför undviker vi fortfarande att blanda grupper och vi har inte gjort i ändringar i begränsningarna av klubbverksamheten, säger Tommi Tuominen, serviceområdesdirektör för den grundläggande utbildningen.  

En stark rekommendation att använda munskydd fortsätter för alla elever och studerande från tredje årskursen uppåt. Det är fortfarande obligatoriskt för personalen att använda munskydd. 

– Användningen av munskydd har haft väldigt positiva följder. När de har använts på rätt sätt har antalet utsatta hållits minimalt. Munskydden har framför allt minskat på exponeringarna och därmed också på karantän- och distansperioderna, berättar bildningsdirektör Timo Jalonen

Student- och övriga dimissionsfester kan ordnas endast för ett begränsat antal elever och studerande ifall att avstånd går att hålla. Vårdnadshavare eller övriga närstående kommer inte att få inbjudan att delta.  

Smittfall och exponeringar i Åbo stads verksamheter 

Dagvården: Lausteen päiväkoti, Touhula Nättinummi, Touhulan liikuntapäiväkoti Nättinummi 

Skolor och läroinrättningar: Jäkärlän koulu, S:t Olofsskolan, Vähä-Heikkilän koulu