Vaski-biblioteken byter till det nya bibliotekssystemet mellan 19. maj och 3. juni 2021. Under denna tid erbjuder Vaski-biblioteken inga låne-, återlämnings- eller reservationstjänster. E-material och några av bibliotekets andra tjänster går att använda. Systembytet gör det möjligt för biblioteken att utveckla nya tjänster och spara ekonomiska medel.

Bibliotekets öppetider under ändringen

  • Åbo stadsbiblioteks alla betjäningsställen kommer att vara stängda 19-21 maj 2021 på grund av personalutbildning.
  • Efter detta kommer de flesta biblioteken att vara öppna med normala öppettider.
  • Av närbiblioteken är Aunela, Patis, Hammarbacka och Övre S:t Marie stängda under hela systembytet.
  • Biblioteksbussarna kör inte heller under systembytet.

Coronabegränsningarna kan påverka bibliotekens öppettider och vilka tjänster som går att använda. Information om detta kommer att meddelas senare.

Åbo stadsbiblioteks alla betjäningsställen kommer att vara stängda 19-21 maj 2021 på grund av personalutbildning. Efter detta kommer de flesta biblioteken att vara öppna med normala öppettider. Av närbiblioteken är Aunela, Patis, Hammarbacka och Övre S:t Marie stängda under hela systembytet. Biblioteksbussarna kör inte heller under systembytet.

De flesta betjäningsställen i Vaski-biblioteken är stängda eller har begränsade öppettider under systembytet. Du kan kontrollera öppettiderna för ditt eget bibliotek på biblioteket eller på vaskikirjastot.fi.

Begränsade tjänster under avbrottet - allt e-material går att använda

Reservationer kan inte avhämtas under systembytet, utan kan först hämtas när det nya bibliotekssystemet är i bruk. Den sista dagen att hämta dessa reservationer är 15.6. Biblioteken önskar att användarna inte återlämnar material under avbrottet eftersom de inte går att hantera dem och ge kvitto på återlämnat material. Det finns inga förfallodatum under systembytet.

Det är inte möjligt att skaffa nya bibliotekskort, uppdatera kontaktuppgifter eller betala avgifter, och du kommer inte att kunna logga in på nätbiblioteket. Meröppettiderna går inte heller att använda.

Under systembytet kan tidskrifter och annat biblioteksmaterial läsas på plats under öppettiderna. Du kan göra sökningar i nätbiblioteket på vaskikirjastot.fi. för att kolla hyllplacering och tillgänglighet. Det går också att använda läsplatser, med förbehåll för eventuella coronabegränsningar. Coronabegränsningarna kan påverka bibliotekens öppettider och vilka tjänster som går att använda. Information om detta kommer att meddelas senare.

Korttidsdatorerna och andra datorplatser kan användas, och det går att skriva ut. Dessutom kan allt e-material användas. Användningen av e-material kräver att du har en pinkod kopplad till bibliotekskortet.

Evenemang och utställningar genomförs normalt, med beaktande av coronabegränsningar. Skolbarnens biblioteksbesök fortsätter som distansbesök. Bokprat hålls också på distans.

Det nya systemet Koha medför ändringar till nätbibliotekets användare

Med det nya systemet kan användaren själv återställa sin PIN-kod om hens e-postadress finns sparad i systemet. I framtiden kan användaren också bestämma sin egen reservationskod. Det går också att frysa reservationerna till exempel under semestern. Den här funktionen har länge önskats av användarna.

Förseningspåminnelserna kommer i framtiden bara att skickas via e-post. Om det inte finns någon e-postadress i systemet för användaren, skickas meddelandet per brev. Användaren kan också få låne- och återlämningskvitton direkt till sin e-post. Förhandsmeddelande om förfallodagen kommer i framtiden bara en gång.

Du kan inte längre låna med ID

Med det nya bibliotekssystemet är det inte möjligt att låna med en ID-handling. Lånehistoriken som samlats i det gamla systemet försvinner från nätbiblioteket, så om du vill behålla det måste du spara det som en favoritlista före den 18.5. Om en användare har många kort i Vaski-biblioteken, överförs bara ett kort till det nya systemet.

Det öppna källkodssystemet Koha används i stor utsträckning i finska bibliotek. Att det tas i bruk i Vaski-biblioteken möjliggör mer öppet samarbete mellan biblioteken.