Åbo firar Europeiska kulturhuvudstadens tioårsjubileum. Det skall bli bland annat offentliga konstverk, kulturmotionering, utställningar, musik, segelfartyg samt solrostalkon för invånarna.

Staden stöder starkt kulturens fria fält och jubileumsårets innehåll som kulturaktörerna verkställer publiceras under maj månad. För coronavirussituationens skull har det inte varit möjligt att starta jubileumsårets evenemang under början av året men när sommaren närmar sig inleds verksamheten med beaktande för hälsosäkerheten.

Evenemangen bereds med hälsosäkerheten i spetsen

Jubileumsårets evenemang startar 3.5 med kulturmotioneringsbingo som man kan delta med sina närmaste på sitt eget bostadsområde.  

Kulturcampus Åbo ordnar ett för alla öppet Kultur visar väg -webbinarium 10.5 I webbinariet presenteras närmare Kulturcampus Åbos mål och hörs kommentarer om kulturens, vetenskapens och konstens korsningar.   

Åbo stad skall vara värd för Tall Ships Races-segelfartygsevenemanget i början av juli om den genomförs. Då är Tall Ships Races jubileumsårets huvudevenemang.  

En del av evenemangen som planerats till början av sommaren har redan fått en ny tidpunkt i sensommaren. Till exempel Kesärauha-festivalen ordnas i år 6–8.8 i Åbo slottspark.  

På Kyrkoparkens Terrass får vi på sommaren se jubileumsårets programinnehåll.

Det tvärkonstnärliga storverket Huoneiden kirja öppnas i Åbo Stentryckeri 13.8. I verkställandet har en hundratalig skara fria fältets konstnärer från Åbo.  

Vi får 30.10 erfara 10-ärsspektaklet med temat ”tio konserters festdag från Åbo domkyrka till Logomo” av Flame Jazz som började under kulturhuvudstadsåret.

Jubileumsåret syns i hela staden

Kulturens märkesår syns också i stadens alla sektorers innehåll. Jubileumsårets huvudutställning i Åbo slott är Vanitas som berättar om ungdom, skönhet och flyktighet. I Wäinö Aaltonens museums Spektri-utställning ser vi från 8.10 en bred dukning modern konst om könens och sexualitetens mångfald. Museitjänsterna ordnar dessutom bland annat en sammankomst av historiska dräkter i Åbo slott 28.8 samt 25.9 WAMbience-evenemanget som förenar elektronisk musik och visuell kultur.  

Åbo filharmoniska orkester firar med sin storproduktion Natursymfoni i samband med Östersjödagen 26.8. Stadsbibliotekets Fest-Kaamos-evenemang 12-13.11 som jubilerar kulturhuvudstadsåret samlar ihop bibliotekets kulturhuvudstadsprojekt i ministorlek.  

Stadens mörka tid livas upp med belysningar. Åbo ljusevenemang består av evenemangsveckoslutet 3-6.12 samt ljusinstallationer som kompletterar säsongbelysningen från december till januari. Som en bemärkelse för barn födda år 2011 i Åbo ordnas en workshop och parad med lyktor som en del av ljusevenemanget.

 

Stöd och arbetsmöjligheter för kulturaktörer i Åbo

Staden har under våren ordnat tre ansökningsomgångar från olika fonder för verkställandet av jubileumsårets innehåll. Till jubileumsårets projekt delas sammanlagt ut 840 000 euro.

Speciella tyngdpunkter för jubileumsårets ansökningsomgångar är främjandet av kulturvälmående, verksamhet som görs tillsammans med invånarna på alla stadens områden samt överraskande, mångsidiga innehåll.

- Under jubileumsåret vill vi först och främst stöda professionella konstnärer i en utmanande arbetssituation. Via ansökningsomgångarna har man gjort en väldig mängd fina förslag om jubileumsårets projekt. Kvaliteten av ansökningarna visar igen en gång hur mångsidig och högklassig kulturens och konstens kunnande finns hos kulturaktörerna i Åbo. Vi väntar redan ivrigt på genomföranden från fria fältet, berättar sektordirektör Minna Sartes.  

Från stadens testamenterade medel för främjandet av välmående ordnades en idétävling för verksamhet som främjar kulturvälmående. Sammanlagt 300 000 euro kunde ansökas. Beslut om projekt som skall genomföras görs under maj månad.

I Åbo 2029-stiftelsens ansökningsomgång söktes efter konst- och kulturinnehåll som bemärker jubileumsåret. Från stiftelsens avkastning från året 2020 reserverades 440 000 euro för jubileumsårets innehåll. Ansökningsperioden slutade på Valborgsmässoaftonen 30.4 och målet är att fatta beslut om projekten som verkställs före slutet av maj.

En konsttävling för proffs inom visuella branscher genomfördes med årets 2020 avkastning från Fonden för Åbo förskönelse och sammanlagt reserverades 100 000 euro för genomförandet. Konsttävlingens projekt har nu valts och tio verk som verkställs kommer att vara framme på olika håll i staden 15.6–30.9.

Solrostalkon för invånarna

Staden delar i maj ut påsar med solrosfrön till sina invånare. Målet med solroskampanjen är att invånarna planterar solros på sina bostadsområden och att hela Åbo blommar i slutet av sommaren till jubileumsårets ära.

Fröpåsarna delas ut på stadens olika områden veckorna 19 och 20. Påsar delas också ut på biblioteken, i Monitorerna, i idrottscentralens kundservice samt i Åboservicen. Om utdelningens tid och platser informeras senare mer detaljerat. Solrostalkon möjliggörs av Åbo stadsmiljösektorn.

Om jubileumsårets program och evenemang informeras särskilt för varje tillfälle genom hela märkesåret. Beredningen av jubileumsåret kan följas på webbsidan: www.turku.fi/2021.