Åbo stad fortsätter under skolåret 2021–2022 främjandet av barn och ungdomars hobbyverksamhet. Nu letar staden efter aktörer för samarbete och bjuder in arrangörer och producenter av hobbyaktiviteter till samma virtuella bord för att diskutera och komma överens om samarbetsformer. Det framtida målet är att möjligast många grundskolelever i Åbo har funnit en favorithobby.
Hobbyforumet hållas måndagen den 17 maj 2021 kl. 13:00 till 15:30 via Teams. Länk till tillställningen skickas i förhand via e-post till alla registrerade. Tillställningen bandas in och inspelningen kommer att finnas tillgänglig i efterhand. Mer information och länk till registreringen finner du på adressen: https://www.turku.fi/sv/hobbyforum

Alla föreningar, klubbar, organisationer och företag som anordnar hobbyaktiviteter för barn och ungdomar är välkomna!

På Hobbyforumet presenteras bland annat:

  • Åbomodellen för hobbyverksamhet, fas 2, läsåret 2021–2022
  • Pilotprojekten Nuorisopassi (Ungdomspasset) -pilotprojektet för elever i 7:e klass samt hobbyförmånssedel för elever i 5:e klass, hösten 2021

Åbo stad deltar i pilotfasen av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet och har för vårterminen beviljats ​​bidrag från Utbildnings- och kulturministeriet för att genomföra åtgärder som främjar barn och ungdomars hobbyverksamhet i skolan och under skoltid.

Finlandsmodellens huvudsakliga mål är att öka barns och ungas välmående. Syftet är att det ska vara möjligt för alla barn och unga att i samband med skoldagen ha en hobby som de tycker om och som är avgiftsfri.

I Åbo genomförs pilotfasen av Finlandsmodellen som ett samarbetsprojekt mellan Åbo stads utbildnings- och fritidssektor.