I Åbo konstaterades totalt 61 coronasmittfall under vecka 17 (26.4–2.5.2021). Incidensen är för närvarande cirka 95/100 000/14 dygn (3.5.2021). Smittspårningen har under hela april legat på cirka 83 %. Smittkällorna är fortfarande de samma, men smittfallen som kommer från utlandet har ökat.

– Nu ser epidemiläget bra ut. Vi har lyckats väl med bekämpningen av epidemin i Åbo, eftersom vi i mars hade cirka 1 500 smittfall på en månad och i april hade vi ungefär 500, säger ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi.

Uppluckringen av begränsningarna måste ske stegvis för att stävja en plötslig förändring i smittläget. Det är fortfarande synnerligen viktigt att iaktta alla försiktighetsåtgärder eftersom Egentliga Finland ännu är i spridningsfasen.

Åbo stad gratulerar TPS med anledning av framgången i play-off och är övertygad att laget klarar mästerskapet. Åbo flaggar runtom i staden med TPS flaggor på hemmaspelsdagarna. TPS önskar att Åboborna deltar i finalyran genom att hänga upp TPS hockeytröja eller flagga i fönstret eller på balkongen. Stadsborna uppmanas att fira ett guld inom ramen för coronabegränsningarna. Staden och TPS planerar en gemensam, virtuell guldfest. 

I Kråkkärret screenas för coronaviruset med hjälp av snabbtest

Åbo stad och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt ordnar snabbtest för coronaviruset i screeningsyfte i parkeringshallen intill Kråkkärrets ishall torsdagen den 6 maj och tisdagen den 11 maj kl. 10–15. Det är avgiftsfritt att testa sig. Snabbtestet är avsett i synnerhet för symtomfria personer bosatta i Kråkkärret. Varken tidsbokning eller remiss behövs när man kommer till provtagningen. Resultatet blir klart på 15–30 minuter.

– Under hela coronaepidemin har Kråkkärret haft största antalet smittfall i Åbo. Vi vill lätta på virusbördan i området genom att använda snabbtesten som vi har fått av staten. Screeningen är avsedd framför allt för symtomfria personer. Det rör sig om antigentest, som hjälper oss att hitta akuta infektioner, berättar Peltoniemi.

Finland har fått 250 000 snabbtest av hög kvalitet som en donation som finansieras från det så kallade nödhjälpsinstrumentet inom EU. Snabbtesten har distribuerats till hälsovårdens enheter via sjukvårdsdistrikten. Screeningen av symtomfri befolkning i Åbo är den första i sitt slag i Finland.

Vaccinationerna av 56-åringarna pågår, 55-åringarna får vaccintid per sms

Den första vaccindosen har givits till 58 978 Åbobor eller 35 % av alla över 16 år (3.5.2021). Vaccinationstäckningen bland personer över 80 år är 89,5 %, 70–79-åringarna 92,2 % och 60–69-åringarna 78,3 %.

I Mässcentrum vaccineras nu

  • personer som har fyllt 56 år,
  • personer i riskgrupp 1 och 2.

Vaccintider kommer ännu att skickas med sms till personer som har fyllt 55 år.

I fortsättningen ska alla Åbobor över 18 år, som önskar få vaccinet, själva anmäla sig till vaccination genom att fylla i sina kontaktuppgifter på en anmälningssida. Anmälningssidan öppnar inom kort. I maj–augusti kommer roboten Leila att skicka vaccintider i slumpmässig ordning en åldersgrupp i taget till alla som anmält sig till vaccination. Vaccintiderna ges åldersgruppvis med start i de äldre, och anmälningsordningen är alltså inte den samma som vaccinationsordningen.

– Det är viktigt att alla åldersgrupper tar coronavaccinet. Coronaläget i Åbo har varit ytterst allvarligt under hela våren. Jag rekommenderar att var och en över 16 år tar vaccinet, så att vi i höst kan återgå till en normal vardag. Det är också viktigt att ta den andra vaccindosen inom utsatt tid, och inte avboka till exempel på grund av sommarlov, påminner Peltoniemi.

Unga i åldern 16–17 år och äldre som hör till studerandehälsovården får coronavaccinet i studerandehälsovården. Mera information ges när vaccinationerna framskrider till de yngre åldersgrupperna.

Obligatoriska hälsokontroller vid gränserna fortsätter till slutet av maj

Regionförvaltningsverkets beslut om obligatoriska hälsokontroller vid gränsövervakningen gäller till och med den 31 maj. Enligt beslutet bör alla resenärer både i hamnen och på flygplatsen delta i hälsokontrollen. Till kontrollen hör ett coronatest i det fall att resenären inte har ett läkarintyg över att hen redan haft covid-19 eller ett intyg över negativt coronatest.

Beslutet gäller även resenärer som anländer med Skopjeflygen, som återupptogs lördagen den 2 maj. Med flyget anlände då 54 passagerare, varav 53 hade intyg. I coronatestet deltog 16 resenärer, och alla av dessa test var negativa.

Simhallarna och gymmen öppnar den 11 maj

Åbo stads siminrättningar, gym och Samppalinna utebad öppnar den 11 maj. Antalet samtidiga besökare begränsas och basturna är inte i användning. Innemotionsturerna för vuxna är fortfarande på paus.

Läs mera: Åbos simanläggningar och gym öppnas 11.5

Flera besökare tillåts i museerna från och med den 11 maj

Apoteksmuseet och gården Qwensel, Biologiska museet, Klosterbacken, WAM och Åbo slott samt Brinkala galleri är öppna med begränsningar i antalet samtidiga besökare. Till och med den 9 maj tillåts som mest 10 besökare. Med start den 11 maj kommer antalet samtidiga besökare att utökas. Fram till den 31 maj kan unga i åldern 12–29 år besöka museerna gratis. Museibesöken bör bokas i förväg. Läs mera: turku.fi/museibesok.

Smittfall och exponeringar i Åbo stads verksamheter

Dagvården: Hepokullan päiväkoti, Karhunaukion päiväkoti, Päiväkoti Sateenkaari Koto Villasukka, Päiväkoti Touhula Varissuo.  

Skolor och läroinrättningar: Nummenpakan koulun Nummen yksikkö, Åbo yrkesinstitut, Råggatans campus.