Åbo stads idrottstjänster välkomnar kunderna välkomna till simhallarna och gymmen samt till Samppalinna utebad på tisdag 11.5. Simanläggningarna och gymmen öppnas med begränsningar i personantal och utan tillgång till bastu. Vuxnas träningsturer inomhus tas inte i bruk ännu.

Nu när vår underbara stad återigen möjliggör idrott och motion med många möjligheter och ganska omfattande, uppmuntrar jag alla Åbo-invånare att röra sig på ett koronasäkert sätt och att ta hand om sig själva genom att motionera. Jag vill också tacka idrottsklubbarna och föreningarna för deras ansvarsfulla agerande och önskar dem styrka för föreningens värdefulla verksamhet, säger Markus Kalmari direktör för idrottstjänsterna

På tisdag 11.5 öppnas Åbos idrottsplaster

  • Impivaara simhall och gym (max. personantal 400)
  • Petreilius simhall (max personantal 35) och gym (max personantal 8)   
  • Patis områdesgård gym (max. personantal 9)   
  • Samppalinna utebad (max. personantal 200) 
  • Kuppis idrottshallens gym (max. personantal beror på utrymmet 6–9) 

Tisdag 1.6 öppnas

  • Kuppis utebad (om renoveringen framskrider enligt planerna) 

Två timmars tidsgräns på simanläggningarna

På grund av undantagstillståndet är vistelsetiden på simanläggningarna begränsad till två timmar. Idrottsplatsernas bastun är tillsvidare ur bruk. Vattengymnastik och simskolorna på Impivaara simhaöö börjar i juni om restriktionerna tillåter. Simskolorna på Samppalinna utebad börjar i juli. Deltagarantalet är begränsat både i vattegymnastiken och simskolorna och anmälningar till grupperna görs på förhand. Mer information om anmälningarna kommer senare.

Coronasäkerheten bör fortsättningsvis tas i beaktande

Alla bör följa rekommendationerna om säkerhetsavstånd och hygien. Känner man av symptom får man inte vistas på idrottsplatserna. Vuxna ansvarar för att barnen också fööjer anvisningarna.

Åbo stad förutsätter användning av ansiktsmask för personer över 15 år i alla inomhusutrymmen förutom under själva träningsprestationen..   

Betalmedel och ersättningar

Kunderna uppmuntras använda serieladdningar på motionsarmband. Inträdet kan också betalas med bank- eller kreditkort. Kontanter ska helst undvikas.

På motionsarmband ersätts automatiskt den tid som gått förlorad under nedstängningen 3.12.2020–10.5.2021. Ersättningen kommer i kraf automatiskt från och med 11.5. Med motionsarmand menas serieladdningar, senior- och Kimmoke-armband, vattengymnastikladdningar och föreningsarmband.

Förskole- och förstaklassisters simkorts användningstid förlängs tills 31.12.2021.