Alla Åbobor över 18 år som önskar få coronavaccinet kan anmäla sig via sidan jagtarvaccinet.turku.fi. Roboten Leila skickar ut vaccintider i slumpmässig ordning till alla som har anmält sig i den nya anmälningstjänsten. (uppdaterad 2.7.)

Sidan betjänar på tre språk på följande adresser

I maj–augusti skickar roboten Leila ut vaccintider i slumpmässig ordning till alla som har anmält sig i den nya anmälningstjänsten. Anmälningsordningen är inte den samma som vaccinationsordningen. Du kan också boka tid via eHälsoservicen eller per telefon. Om du kan inte motta SMS-kallelserna eller om du har en spärrmarkering ska du ringa till vaccinationsrådgivningen. 

– Vi har under våren utvecklat olika sätt att dela ut vaccintider till kommuninvånarna. Med hjälp av webbsidan jagtarvaccinet.turku.fi kan vi administrera tidsbokningen bättre, och kommuninvånarna behöver inte ringa till vaccinationsrådgivningen eller följa med på webben när nya vaccintider öppnar. Via webbsidan får vi in kontaktuppgifter som är up-to-date av sådana klienter, som främst använder sig av den egna företagshälsovården, berättar överläkare Suvi Vainiomäki från Åbo stads välfärdssektor.  

Roboten delar ut vaccintider endast till personer som har matat in sina kontaktuppgifter via sidan jagtarvaccinet.turku.fi. På detta sätt kan vaccinationerna av den arbetsföra befolkningen som görs inom företagshälsovården beaktas bättre. Invånarnas vaccinationsuppgifter rör sig inte automatiskt från företagshälsovården till den kommunala hälsovårdens patientdatasystem.  

– Tidsbokningsroboten kan inte ta i beaktande att en stor del av den arbetsföra befolkningen får vaccinet via den egna företagshälsovården. Om roboten även i fortsättningen skulle skicka ut tider till alla kommuninvånare skulle många få dubbla vaccintider. Om kommuninvånaren hinner anmäla sig i tjänsten, men senare får vaccinet i företagshälsovården, ska hen annullera sin anmälan till stadens vaccination, klargör ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi

Tjänsten jagtarvaccinet.turku.fi är säker och tillgänglig  

Den som anmäler sig måste ha finsk personbeteckning och nätbankskoder eller någon annan metod för stark identifiering, eftersom tjänsten kräver stark identifiering. Tjänsten är avsedd för Åbobor. Det är fullständigt tryggt att meddela sina uppgifter i tjänsten och den uppfyller alla nödvändiga dataskyddsstandarder. Sidan är tillgänglig. 

– Sidan jagtarvaccinet.turku.fi möjliggör ett jämnt flöde av vaccintider. När den arbetsföra befolkningen står i turen att vaccineras var risken stor att kundupplevelsen hade blivit usel på grund av stockade tidsbokningar när alla samtidigt försöker hitta en ledig vaccintid. Webbsidan jagtarvaccinet.turku.fi gör att vi kan erbjuda kommuninvånarna ett enkelt sätt att få vaccinet, berättar projektchef Tapio Järvenpää från Åbo stad.  

Den som matar in sina uppgifter i anmälningstjänsten får en vaccintid per sms. Om den automatiskt givna tiden inte passar ska den avbokas i Åbo stads coronavaccinationsrådgivning (tfn 02 266 0159). Linjen är öppen dygnet runt, och tiden kan avbokas med ett röstmeddelande. Vaccintiden kan också avbokas elektroniskt via eHälsoservicen. Efter att man avbokat vaccintiden kan en ny tid bokas antingen elektroniskt via eHäsloservicen eller per telefon till vaccinationsrådgivningen. Det går inte att anmäla sig på nytt via sidan jagtarvaccinet.turku.fi om en vaccintid redan skickats ut.  

Om du redan har fått en vaccintid via din företagshälsovård ska du komma ihåg att ta bort din anmälan till vaccinationskön på sidan jagtarvaccinet.turku.fi. Om du redan har fått en tid kan du avboka den via eHälsoservicen eller per telefon till vaccinationsrådgivningen. Så kan vi undvika att vaccintiderna blir oanvända.

Viktigt att alla åldersgrupper vaccineras 

Coronaläget i Åbo har varit ytterst allvarligt under våren. Därför uppmuntrar Åbo stad alla invånare att ta vaccinet. Med vaccinet skyddar vi både oss själva och våra nära från en allvarlig coronavirusinfektion. 

Information om coronavirusvaccinationerna i Åbo

Engelska | Finniska | Svenska | 
Arabiska | Kurdiska | Persian | Ruska | Somali | Turkiska | 

Översättningar av sms-meddelandena som skickas ut i samband med anmälningssidan jagtarvaccinet.turku.fi

Översättningar av sms-meddelandena i e-tjänsten jagtarvaccinet.turku.fi