I Åbo konstaterades totalt 111 coronasmittfall under vecka 18 (3–9.5.2021). Incidensen är nu cirka 88/100 000/ 14 dygn (11.5.2021). Smittspårningsprocenten är cirka 76 %. Smittfallen är åter på uppgång i Åbo, och antalet positiva testsvar har klart stigit sedan förra veckan.

– Epidemiläget i Åbo står och väger, och smittalen har åter vänt mot det sämre. I smittfallen ser vi nu resultatet av valborgsfirandet och kvällsumgängen vid åstranden. Jag hoppas att alla fortfarande kommer ihåg situationens allvar och sköter om tillräckliga försiktighetsåtgärder, säger ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi

Epidemin i Åbo är ännu i spridningsfasen och smittalen måste minska för att uppluckringen av begränsningarna ska kunna fortsätta. 

Nya smittfall hittades i snabbtestningarna som ordnades i Kråkkärret den 6 och 11 maj. Den 6 maj lät 157 personer testa sig, och av dessa var fem personer coronapositiva. Resultaten av snabbtesten den 11 maj har ännu inte kommit in.

Anmäl dig till vaccination på sidan jagtarvaccinet.turku.fi 

Totalt 64 822 Åbobor eller 38,4 % av alla över 16 år har fått den första vaccindosen. Vaccinationstäckningen bland 80-plussarna är 89,7 %, bland 70–79-åringarna 92,5 % och bland 60–69-åringarna 82,3 %. Vaccinationerna av 50-plussarna pågår som bäst och vaccinationstäckningen bland personer i åldern 50–55 år är 58,5 %.  

Webbsidan jagtarvaccinet.turku.fi öppnade torsdagen den 6 maj. Kommuninvånarna kan mata in sina kontaktuppgifter via webbsidan, och får sedan sin vaccintid med ett sms. Tjänsten är avsedd för alla Åbobor som är 18 år eller äldre. Nästan 25 000 Åbobor har redan anmält sig till vaccination via jagtarvaccinet.turku.fi. För närvarande skickas vaccintider med sms till personer som har fyllt 50 år och har anmält sig via sidan.  

– Anmälningssidan fungerar riktigt bra och vi är glada över att tjänsten har satt igång så bra. Nu ber vi att alla Åbobor som är 18 år eller äldre anmäler sig. På webbsidan anmäler man sig endast till den första vaccinationen, den andra vaccintiden ges i samband med att man får första dosen, påminner överläkare Suvi Vainiomäki

I maj–augusti skickar roboten Leila ut vaccintider i slumpmässig ordning åldersgruppvis till alla som har anmält sig via webbsidan jagtarvaccinet.turku.fi. Vaccinationsordningen är inte den samma som anmälningsordningen, utan vaccintiderna ges med start från de äldre. Det är enkelt att annullera sin anmälan i systemet om man får vaccinet via den egna företagshälsovården.  

Webbsidan betjänar på tre språk på följande adresser:  

I Mässcentrum vaccineras denna vecka även på kristihimmelsfärdsdagen, torsdagen den 13 maj, samt söndagen den 16 maj. 

Hemvårdens klienter får andra vaccindosen via hemvården. 

Siminrättningarna och gymmen öppnade den 11 maj 

Åbo stads siminrättningar, gym och Samppalinna utebad öppnade tisdagen den 11 maj med personbegränsningar, utan tillgång till basturna. Övriga begränsningar på motions- och idrottsplatserna fortsätter i varje fall till den 30 maj, och inomhusmotionstiderna för vuxna är fortfarande på paus. 

Flera besökare tillåts i museerna från och med den 11 maj 

Apoteksmuseet och gården Qwensel, Biologiska museet, Klosterbacken, WAM och Åbo slott samt Brinkala galleri har öppet med begränsningar i antalet samtidiga museibesökare. Det tillåtna besökarantalet utökas från och med den 11 maj enligt museernas kapacitet. Unga mellan 12 och 29 år har fri entré till och med den 31 maj 2021. Alla museibesöket bör bokas på förhand på sidan turku.fi/museibesok.

Skolornas och läroinrättningarnas våravslutningar firas coronasäkert 

Vår- och avslutningsfester och studentdimissioner ordnas utan större samlingar för ett begränsat antal elever/studerande förutsatt att tillräckliga avstånd går att hålla. Vårdnadshavare, närkretsen och andra gäster kommer inte att bjudas in.  

Smittfall och exponeringar i Åbo stads verksamheter 

Småbarnsfostran: Kerttulin päiväkoti, Päiväkoti Katariinan Vilske   

Skolor och läroinrättningar: Hannunniitun koulu, Lausteen koulu, Nummenpakan koulun Aurajoen ja Nummen yksiköt, Puolalanmäen lukio