Åbo stad lanserar infovideon på sju språk med målet att uppmuntra Åboborna till att låta vaccinera sig mot coronaviruset.

Behovet av att ge ut mera information på flera olika språk kom från stadens verksamheter och direkt från invandrargrupperna, där en oro har väckts eftersom olika former av vaccinrädsla och rykten cirkulerar bland grupperna och i olika egenspråkiga grupper på sociala medier. Det handlar bland annat om vaccinets säkerhet och effekt samt ett rykte om att vaccinet orsakar barnlöshet.  

Videorna har gjorts på ryska, turkiska, kurdiska, persiska, arabiska, somaliska och engelska. Syftet är att försöka nå en så stor del som möjligt av invånarna som inte läser den information som staden kontinuerligt publicerar på finska, svenska och engelska.  

– Vi vill betjäna vår flerspråkiga befolkning bättre och dämpa oron samt stöda alla som jobbar med att sprida information bland invandrargrupperna. Video är ett bra format när man ger ut info till en stor målgrupp, säger Åbo stads kommunikationsdirektör Saara Malila.  

I videofilmerna uppträder Åbobor med invandrarbakgrund. Dialogerna förs efter manuskript. Samtalens gång är fiktiva, men de innehåller riktiga rykten som cirkulerar i olika invandrargrupper om ovisshet kring coronavaccinet. Sakinnehåll och vetenskapliga fakta är granskade av Åbo stads ansvariga smittskyddsläkare Jutta Peltoniemi

Flera olika instanser från Åbo stad och invandrargrupperna har deltagit i planeringen av videorna. Grupperna hjälper dessutom till med att distribuera information. Åbos Infotorg delar videorna med flerspråkiga infotjänster runtom i Finland. Videorna, som finns på sju olika språk, kan fritt användas av andra städer. 

Videorna publiceras på Åbo stads YouTube-kanal och andra sociala medier. 

Länk till alla videorna i Åbo stads YouTube