Restriktionerna på Åbo stads idrottsplatser förblir så gott som oförändrade fram tills 30.5.
 • Under 20-åringar (år 2001 födda och yngre) kan från och med 18.5. träna kontaktsporter inomhus. Gruppträning utomhus och inomhus inom det egna laget har varit tillåtet sedan tidigare. Det är fortfarande tillåtet att spela och träna inom det egna laget.
 • Över 20-åringars turer på inomhusidrottsplaster är avbokade 3–30.5. Med undantag för toppidrott.
   
 • Utomhus är motion för vuxna tillåtet med säkerhetsavstånd och utan närkontakt. Vuxna kan träna utomhus inom det egna laget utan närkontakter. Matcher och spel är fortfarande inte tillåtet.
 • I ledd verksamhet, till exempel i träningar som ordnas av en föreningar kan lag samlas oberoende antal deltagare. Den allmänna samlingsbegränsningen är under tiden 15–31.5 tio personer. Begränsningen gäller motion på egen hand på planer och andra utomhusidrottsplatser. Högst 10 personer per grupp och högst 20 personer totalt på en idrottsplan.
   
 • Säkerhetsanvisningar bör fortfarande följas.
 • Omklädningsrum bör undvikas.
   
 • Åbo stads simanläggningar öppnades 11.5.
Nyckelord: