Totalt 70 nya coronasmittfall konstaterades i Åbo under vecka 19 (10–16.5.2021). Incidensen är nu cirka 93/100 000/14 dygn (18.5.2021). Smittspårningsprocenten är cirka 85. Smittkällorna är fortfarande närkretsen, arbetsplatserna, gemensamma hushåll samt utlandet.

Åbo stad önskar fortfarande att stadsborna handlar ansvarsfullt på fritiden. Trots att restriktionerna har luckrats upp är det fortfarande viktigt att följa försiktighetsåtgärderna med anledning av coronaviruset, så att den positiva utvecklingen i epidemiläget kan fortsätta. Det gäller att komma ihåg restriktionerna också när man samlas informellt till exempel längs med åstranden.

– Epidemin i Karleby är ett bra exempel på hur fort det kan gå från basnivå till spridningsfasen. Försiktighetsåtgärderna behövs och såväl gammal som ung har skäl att hålla sig till dem ända tills vaccinationstäckningen bland hela Finlands befolkning är tillräcklig. Vi kan inverka på coronapandemin endast genom en god vaccinationstäckning, påminner ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi.

Vaccintider ges redan till Åbobor i åldern 40–49 år

Den första vaccindosen har givits till totalt 70 635 Åbobor eller 41,9 % av alla över 16 år (17.5.2021). Vaccinationstäckningen bland Åbobor över 80 år är 90,9 %, bland 70–79-åringar 92,8 % och bland 60–69-åringar 84,1 %. Vaccinationerna av 50-plussarna pågår fortfarande och vaccinationstäckningen bland Åbobor i åldersgruppen 55–59 år är 79,1 % och 50–55 år 43,1 %.

Drygt 30 000 Åbobor har anmält sig till vaccination via sidan jagtarvaccinet.turku.fi. Vaccintider delas som bäst ut till personer i åldersgruppen 40–49 år som har anmält sig via webbsidan.

– Vi önskar att alla som vill ha vaccinet anmäler sig via webbsidan. Vi delar ut tider endast via anmälningssidan, och skickar alltså inte ut vaccintider till alla, påminner överläkare Suvi Vainiomäki.

I maj–augusti skickar roboten Leila ut vaccintider i slumpmässig ordning enligt åldersgrupp till alla som har skrivit in sina kontaktuppgifter på sidan jagtarvaccinet.turku.fi. Anmälningsordningen är inte vaccinationsordning, utan vaccintiderna ges med start i de äldre åldersgrupperna. Om man får vaccinet via den egna företagshälsovården går det enkelt att dra tillbaka sin anmälan i systemet.

Anmälningssidan betjänar på tre språk på följande webbadresser:

Vaccinsvinnet är litet i Åbo. Åboborna kommer samvetsgrant till vaccinationerna och den åldersgruppvisa täckningen är god. Det går att minska på vaccinsvinnet genom att personalen bereder vaccinen längs med dagen i stället för att bereda hela dagens åtgång på morgonen. Dessutom finns tillgång till en reservlista på till exempel kritisk vårdpersonal och sommarjobbare som kan kallas till vaccination med kort varsel.

Ändringar i karantänpraxis för vaccinerade och personer som har haft covid-19

Institutet för hälsa och välfärd har den 18 maj ändrat på karantänanvisningarna för vaccinerade och personer som har haft coronasjukdomen. I följande fall förordnas karantän inte till personer som har utsatts för smitta:

  • Personen har fått två vaccindoser och minst en vecka har förflutit sedan den andra dosen gavs.
  • Personen har fått en vaccindos inom sex månader efter att hen har testat positivt för coronaviruset och det är minst en vecka sedan vaccinationen.
  • Personen har ett läkarintyg över att coronavirussmitta har konstaterats för max. sex månader sedan.

Smittskyddsläkaren kan fatta ett annat beslut och bör ta i beaktande faktorer som kan inverka på vaccinets effektivitet. Sådana faktorer är bland annat det lokala virusvariantläget, ålder och en eventuell grundsjukdom. Ändringarna i anvisningarna för karantänpraxis gäller även yrkesutbildad vårdpersonal.

Konstaterade coronasmittfall och exponeringar i Åbo stads verksamheter

Skolor och läroinrättningar: Vähä-Heikkilän koulun Uittamon yksikkö.

Övriga: Niittykoti 4 smittfall.