Genom Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut stiger det högsta tillåtna antalet deltagare i sammankomster i Egentliga Finland till 10 personer.

Läs mera i Regionförvaltningsverkets pressmeddelande

Den 15 maj stiger genom Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut det högsta tillåtna antalet deltagare i sammankomster i Egentliga Finland från tidigare 6 personer till 10 personer. Egentliga Finland befinner sig fortfarande i epidemins samhällsspridningsfas. Därför får offentliga tillställningar och allmänna möten från och med den 15 maj ordnas för högst 10 deltagare, förutsatt att kunder och andra deltagare och sällskap de facto kan undvika närkontakt med varandra. Begränsningen gäller inomhus samt avgränsade utomhusområden i kommuner i Egentliga Finland, och beslutet är i kraft till och med 31 maj 2021.

Vårfester i daghem och skolor samt examensfester ordnas i år utan större sammankomster för ett begränsat antal barn och unga, ifall avstånd går att hålla. Vårdnadshavare, närstående och andra gäster kommer inte att bli inbjudna. Åbo stad rekommenderar att man i planeringen av privata examensfester tar i beaktande Regionförvaltningsverkets begränsningar. Vi informerar mera om eventuella ändringar i restriktionerna genast, när sådan finns tillgänglig. 

Nyckelord: