Åbo stads flerspråkiga videoserie berättar på tio språk om kommunalvalet och uppmuntrar alla att utnyttja sin rösträtt.

Åbo stad publicerar en serie videor med hjälp av vilka man delar information om det kommande kommunalvalet. Videorna, som gjorts på tio språk som talas i Åbo, berättar om tidtabellen för kommunalvalet, röstningsmöjligheterna och de praktiska arrangemangen.

På videorna berättas om vilka saker de kommunfullmäktigeledamöter som väljs i kommunalvalet kan påverka, och varför det lönar sig för var och en att utöva sin rösträtt. Videorna klargör också urvalsprocessen för den nya borgmästaren i Åbo.

Tanken på att göra flerspråkiga videor kom från personalen vid Infotorget i Åbo som betjänar invandrare.

– Vi märkte att det för en del av våra kunder var oklart vad kommunalvalet innebär och hur det genomförs. På videorna ville vi koncentrera oss på de grundläggande frågorna: Vem får rösta, hur röstar man och när kan man rösta, berättar Marina Mgvdeladze, projektchef vid Infotorget i Åbo.

Videorna är gjorda på följande språk: persiska, kurdiska, somaliska, rumänska, estniska, thailändska, ryska, arabiska, polska och engelska.

Videorna är tillgängliga för alla städer, organisationer och invandrarsamfund.

Videorna finns på sin egen playlista på Åbo stads YouTube-kanal.

Mera information om Kommunalvalet i Åbo

 

 

 

Nyckelord: