Den 26 maj  kl. 12 tas ett avgiftsfritt nationellt vaccinationsintyg i bruk i Finland. Det nationella intyget används tills EU:s coronaintyg ersätter det slutet av sommaren. Vaccinationsintygen införs stegvis på mina Kanta-sidorna. Åbo stad har beredskap att ta i bruk intyget omedelbart.

I coronavaccinationsintyget ingår uppgiften om de coronavaccin som medborgaren har fått. I intyget framgår inte information om negativa coronatestresultat eller om man har haft covid-19. Uppgifterna om vaccinationen kommer att överföras till mina Kanta-sidan med en viss tidseftersläpning. Efter att det nationella coronaintyget allmänt har tagits i bruk kommer uppgifterna om vaccinationerna att synas i mina Kanta fem dygn efter att man har fått vaccinet.  

Intyget är elektroniskt och om man så önskar kan man skriva ut det själv. Intyget går inte att få som utskrift i samband med vaccinationen. Har man inte möjlighet att använda Kanta-tjänsterna går det att be om intyget i ett senare skede av den enhet som har givit vaccinet. 

Följer du dessa anvisningar för att få ut ditt intyg: 

  1. Logga in på kanta.fi med dina nätbankskoder eller ditt mobilcertifikat. 
  2. Välj Coronaintyg i menyn till vänster. Du hittar en länk till intygsdelen också på första sidan till Mina Kanta-sidor. 
  3. Tryck på länken ”Kontrollera om du har ett coronavaccinationsintyg (pdf)”. Om du har ett intyg öppnas det i en ny flik i pdf-format.   

Intyget kan användas vid gränspassage i de EU-länder som godkänner ett nationellt coronavaccinationsintyg. Har man inte möjlighet att använda Kanta-tjänsterna går det att be om intyget till exempel i den egna hälsostationen eller företagshälsovården.

EU:s coronaintyg ersätter det nationella intyget senare i sommar 

Det nationella coronavaccinationsintyget kommer att ersättas av EU:s coronaintyg. 

EU:s gemensamma coronaintyg består av  

  • ett coronavaccinationsintyg,  
  • ett intyg över ett negativt testresultat och  
  • ett intyg över genomgången coronavirussjukdom.  

När EU:s coronaintyg träder i kraft kommer det att finnas även i mina Kanta-sidan. EU-förordningen om coronaintyg förväntas träda i kraft den 30 juni 2021. Medlemsländerna skall ta intyget i bruk inom sex veckor efter att förordningen trätt i kraft.  Finland och de övriga EU-länderna kan, om de så önskar, vid gränspassage godkänna också andra coronaintyg.  

Nyckelord: