Under vecka 20 (17–23.5.2021) konstaterades totalt 55 coronasmittfall i Åbo. Incidensen är nu 60/100 000/14 dygn (18.5.2021). Smittspårningsprocenten är 78. De vanligaste smittkällorna är närkretsen, gemensamt hushåll och utlandsresor. För närvarande har epidemiläget jämnat ut sig mellan stadsdelarna och smittor finns runt om i Åbo.

– Coronaläget håller på att lugna ner sig. Om incidensen fortsätter att sjunka kommer vi förhoppningsvis ut ur spridningsfasen i juni. I småskaliga familjefester som ordnas med anledning av skolavslutningen bör man fortfarande komma ihåg och följa försiktighetsåtgärderna, påminner ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi.

Vaccintider delas fortfarande ut till personer över 40 år

Totalt 76 586 Åbobor, eller 45,4 % av alla över 16 år, har fått den första vaccindosen och 17 235 eller 10,2 % har fått båda doserna.

Vaccinationstäckningen bland personer över 80 år är 91,2 %, bland 70–79-åringar är den 92,8 % och bland 60–69-åringar är den 85,2 %. Vaccinationerna av 50-plussarna pågår fortfarande och vaccinationstäckningen bland personer i åldern 50–59 år är 75,7 %. Vaccinationerna av personer mellan 40 och 49 år pågår för fullt, och vaccinationstäckningen är för tillfället 28,3 % (24.5.2021).

– I synnerhet i åldersgruppen 45–54 år måste vi få en bättre vaccinationstäckning. Därför uppmanar jag alla som hör till denna åldersgrupp och ännu inte har fått vaccinet, att anmäla sig via webbsidan jagtarvaccinet.turku.fi, säger Peltoniemi.

Cirka 35 000 Åbobor har lämnat sina kontaktuppgifter via sidan jagtarvaccinet.turku.fi.  Under denna vecka skickas vaccintider till personer i åldern 40–42 år. Under de kommande dagarna går staden över till att skicka vaccintider till 30–39-åringar. Av alla som fick en tid med sms under förra veckans lopp har 1,2 % avbokat eller bytt den erbjudna vaccintiden.

I maj–augusti skickar roboten Leila vaccintider i slumpmässig ordning en åldersgrupp i taget. Anmälningsordningen är inte den samma som vaccinationsordningen, utan tider ges med start i de äldre åldersgrupperna. Det går enkelt att ta bort anmälan ur systemet om det visar sig att man får vaccinet via den egna företagshälsovården.

Webbsidan betjänar på tre språk på följande adresser:

Ett nationellt vaccinationsintyg läggs till på mina Kanta-sidan den 26 maj

Idag tas ett avgiftsfritt nationellt vaccinationsintyg i bruk i Finland. Det nationella intyget används tills EU:s coronaintyg blir färdigt i slutet av sommaren. Vaccinationsintygen införs stegvis på mina Kanta-sidorna. Åbo stad har beredskap att ta i bruk intyget omedelbart.

I coronavaccinationsintyget ingår uppgiften om att medborgaren har fått coronavaccinet. I intyget framgår inte negativa coronatestresultat eller om man har haft covid-19. Uppgifterna om vaccinationen kommer att överföras till mina Kanta-sidan med en viss tidseftersläpning. Intyget är elektroniskt och om man så önskar kan man skriva ut det själv. Intyget går inte att få som utskrift i samband med vaccinationen. Har man inte möjlighet att använda Kanta-tjänsterna går det att be om intyget till exempel i den egna hälsostationen eller företagshälsovården.

Intyget kan användas vid gränspassage i de EU-länder som godkänner ett nationellt coronavaccinationsintyg. Resenären bör själv innan resan ta reda på vilka intyg destinationslandet kräver. Åbos vaccinationsrådgivning svarar inte på frågor om andra länders nationella linjedragningar.

EU-förordningen om coronaintyg förväntas träda i kraft den 30 juni 2021. Medlemsländerna skall ta intyget i bruk inom sex veckor efter att förordningen trätt i kraft. När EU:s coronaintyg träder i kraft kommer det att finnas även i mina Kanta-sidan. Finland och de övriga EU-länderna kan, om de så önskar, vid gränspassage godkänna också andra coronaintyg.

Vårfester firas med beaktande av försiktighetsåtgärderna

Vårfester i daghem och skolor samt examensfesterna ordnas utan större samlingar och endast för ett begränsat antal barn och unga förutsatt att avstånd går att hålla. Vårdnadshavare och andra gäster kommer inte att bjudas in.

Åbo stad rekommenderar att man i planeringen av privata examensfester tar i beaktande Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands restriktioner, som gäller till och med den 31 maj, samt Institutet för hälsa och välfärds tips och råd om hur man ordar en coronasäker fest: Kesän juhlat lähestyvät – juhli koronaturvallisesti ja noudata alueellisia suosituksia (endast på finska).

Åbo yrkesinstitut (ÅYI/TAI) ordnar vårfest på distans

Åbo yrkesinstitut publicerar namnen på studerande som utexamineras från institutet på sin webbplats fredagen den 28 maj. Den 28 maj kl. 8 bjuder ÅYI in alla som utexamineras till premiärvisningen av videon Examensfest 2021. Videon publiceras på ÅYI:s YouTube-kanal, där den fritt kan ses av alla. Videon är textad till svenska och till engelska.

De utexaminerade bjuds även in till att fira en gemensam somestund med hashtaggen #TAIskoolaa den 28 maj med start kl. 18. Genoma att använda taggen #TAIskoolaa och tagga ÅYI:s Instagram-konto (@TAIturku) kan alla som vill beskriva och avbilda sina känslor inför avslutad skolgång. Under kvällens lopp delar yrkesinstitutet feststämningar i sina somekanaler.

Anmälningstiden till arbetarinstitutens kurser börjar

Anmälningstiden till Åbo svenska arbetarinstitutets höstkurser börjar onsdagen den 11 augusti kl. 18 på adressen aboarbis.fi. Anmälningstiden till Turun suomenkielisen työväenopistos kurser startar måndagen den 31 maj kl. 11 på adressen opistopalvelut.fi/turku.

Vårens coronainfon avslutas

Infotillfällena, som Åbo stad har hållit på Facebook och i Teams, avslutas för vårens del. Under vårens lopp hölls inalles 19 coronainfotillfällen. Liveinfon och inspelningarna nådde i medeltal 2 000 åskådare i veckan.

Åbo stad har ordnat allmänna coronainfon sedan pandemin började. Från och med mars 2020 har man hållit totalt 52 infon, som har haft i medeltal 1 500 åskådare. Liveströmningarna och inspelningarna har nått totalt 68 408 åskådare.

Veckomeddelandet och tidningsannonserna om corona- och vaccinationsläget i Åbo ges ut fram till midsommar. Under sommaren kommer aktuell information om corona- och vaccinationsläget i Åbo fortsättningsvis att uppdateras på våra webbsidor:

Bekräftade smittfall och exponeringar i Åbo stads verksamheter

Småbarnsfostran: Kerttulin päiväkoti

Skolor och läroinrättningar: Cygnaeus skola, Ilpoisten koulu, Raunistulan koulu