Den fantastiska skärgården kommer inom räckhåll på sommaren då Det maritima centret i Forum Marinum blir mer omfattande och upplevelserikt. Den nya utställningen öppnas för publiken inför sommaren den 28 maj och utvidgar Forum Marinums utbud permanent.

Utställningen 40 000+ hämtar samman skärgårdens människor, deras livsstil och skärgårdsnaturen. Utställningen har fått sitt namn enligt de över 40 000 holmar och skär som uppgör skärgården.

40 000+-utställningen är full av roligt, aktivitetsfyllt innehåll vilket besökare i alla åldrar kan lätt bekanta sig med. Museibesökare erbjuds upplevelser, inspiration och höjdpunkter av skärgårdens utbud.

Minidokumentärer presenterar skärgårdsbefolkningens liv och ett ljudverk tar besökaren på en Åbo-Stockholm-resa. Museibesökaren kan låta sig bli uppslukad av havslandskap i ett videoverk som tar sin publik runt skärgården, genom årstider och stämningar. Det gripande verket projiceras på en bågformad vägg och erbjuder chansen att lugna sig i naturens närhet.

-Utställningen ger tips om ansvarsfullt resande i skärgården. Skärgården erbjuder den resande underbara upplevelser men den enastående naturen måste också skyddas. I utställningen kan besökare pröva sig på spel som visar hur dagliga val påverkar havets tillstånd, berättar koordinator Selina Raunio.  

Havets och skärgårdsnaturens särdrag utforskas genom utställningselement som förverkligats i samarbete med forskare från Åbo Akademi och Åbo universitet.

-Forskningsresultaten har beklätts med upplevelser och ljudlandskap som visar naturens mångfaldighet och sårbarhet utan att glömma de minsta hjältarna, beskriver utställningskoordinator Hanna Niittymäki.

Utställningen har skapats i samband med ett brett nätverk samarbetspartners: Visit Turku, Visit Pargas, Visit Kimitoön, Visit Naantali, Forststyrelsen, Åbo universitet, Åbo Akademi, Håll Skärgården Ren rf, John Nurminens stiftelse, Turun suomalaisen yhteiskoulun lukio och Runsala naturskola.

-Samarbetsnätverkets omfattande expertis utnyttjades för att åstadkomma intressant innehåll. Utställningens koncept grundar sig i de målsättningar och behov som kartlagdes i samutvevklingsworkshops, berättar Archipelago Access-projektets ledare Ira Lahovuo.

Besökare kan bekanta sig med utställningen utan smittorisk. Antalet besökare till utställningen är begränsat och ett förhandsbokningssystem finns att tillgå. Öppethållningstider och anvisningar för ett tryggt besök hittas på Forum Marinums webbplats forum-marinum.fi.

40 000+ utställningen har förverkligats som en del av Åbo stads och Stockholms Skärgårdsstiftelses Archipelago Access-projekt i samarbete med Forum Marinum och ett brett nätverk partners. Archipelago Access har fått finansiering av EU-programmet Interreg Central Baltic.