Turer för barn och ungas match- och tävlingsverksamhet kan sökas från och med 25.5. Turer kan också sökas för vuxnas inomhusturer för grupper på högst 10 personer. Andra restriktioner på Åbo stads idrottsplatser förblir så gott som oförändrade tills 30.5.

Ändringar från och med 25.5:

  • Barn och ungas (under 20-år) match- och tävlingsverksamhet kan börja.
  • Vuxnas gruppverksamhet inomhus kan börja i grupper på högst 10 personer.
  • Närkontakter är tillåtna för över 20-åringar i träningsverksamhet på utomhusidrottsplatser.

Tidigare restriktioner som fortsätter oförändrade:

  • Under 20-åringar (år 2001 födda och yngre) kan från och med 18.5. träna kontaktsporter inomhus. Gruppträning utomhus och inomhus inom det egna laget har varit tillåtet sedan tidigare. Det är fortfarande tillåtet att spela och träna inom det egna laget.
  • Toppidrott på inomhusidrottsplatser liksom tidigare.
  • I ledd verksamhet, till exempel i träningar som ordnas av en föreningar kan lag samlas oberoende antal deltagare. Den allmänna samlingsbegränsningen är under tiden 15–31.5 tio personer. Begränsningen gäller motion på egen hand på planer och andra utomhusidrottsplatser. Högst 10 personer per grupp och högst 20 personer totalt på en idrottsplan.
  • Säkerhetsanvisningar bör fortfarande följas.
  • Omklädningsrum bör undvikas

Åbo stads simanläggningar öppnades 11.5.