I juni 2021 livas Åbo konserthus fasad upp av sverigefinländske muralkonstnären Tony ”Rubin” Sjömans väggmålning. Väggmålningen produceras med anledning av kulturhuvudstadsårets tioårsjubileum och vänskapsstaden Göteborgs 400-årsjubileum.

Fredagen den 4 juni kl. 14 ordnar Åbo museicentral ett infotillfälle på Facebook Live om muralprojektet. Webbevenemanget är öppet för alla och det kan ses på Åbo stads Facebook-sida. Evenemanget räcker cirka en halv timme, och inget Facebook-konto krävs för att delta. Under evenemanget framför ordförande för Göteborgsföreningen i Åbo rf Mika Akkanen en hälsning. Tony Sjöman intervjuas och media och publiken kan ställa frågor. 

Del av Finlandsturné

Muralen kommer att skapas på Konserthusets fasad som vetter mot Trätorget, och den beräknas bli klar i medlet av juni. Väggmålningen är en del av konstnärens graffititurné under sommaren 2021, som knyter an till Sjömans hemstad Göteborgs 400-årsjubileum. Under turnén målar Sjöman muraler i Hanaholmens galleri i Esbo, i Uleåborg samt i vänskapsstaden Åbo. Konstverket som skapas på Konserthuset finansieras med medel ur Åbo stads försköningsfond. 

Den sverigefinske mural- och studiokonstnären Tony ”Rubin” Sjöman (f. 1975) är bosatt på Manhattan i New York. Sjömans abstrakta och geometriska konstverk söker sin inspiration i konstnärens skandinaviska rötter. Sjömans konst har visats i gallerier i USA, Europa och Asien. Sjöman har gjort muraler för restauranger, hotell och bostads- och kontorsbyggnader. Sjömans studioarbeten har visats i amerikanska och nordiska tidningar, och konsten har beställts av välkända bränd som till exempel American Express, Google, Facebook, Starbucks, Marriott Hotels och Lululemon. Sjöman har tilldelats priset Scandinavia America Society’s Cultural Grant år 2019, och konstnärens var en av LMCC:s residenskonstnärer år 2020. 

Tony "Rubin" Sjöman: Skiss över Konserthusets mural

Bilden uppe: Konstnären och en mural i Asbury Park, New Jersey.