Under vecka 21 (24–30.5.2021) konstaterades totalt 23 coronasmittfall i Åbo. Incidensen är nu 41/100 000/14 dygn (1.6.2021). Smittspårningsprocenten är 91.

– Coronaepidemin fortsätter att avta och detta är en mycket bra sak. Bekämpningsåtgärderna har hjälpt oss över det extremt svåra epidemiläget i mars–april och vi har i maj kunnat lätta på restriktionerna. Restriktionerna kan ytterligare luckras upp, ifall den goda utvecklingen fortsätter, säger ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi.

Egentliga Finlands coronakoordinationsgrupp rekommenderar att Egentliga Finland fredagen den 4 juni 2021 återgår till accelerationsfasen, förutsatt att det positiva epidemiläget fortsätter. Munskyddsrekommendationerna samt rekommendationer om social distansering gäller fortfarande.  
 

Vaccintider skickas till åldersgruppen 30–37 år

Totalt 83 803 Åbobor, eller 49,7 % av alla över 16 år har fått den första vaccindosen, och 20 842 personer eller 12,4 % av alla över 16 år har fått två doser.  

Vaccinationstäckningen bland 80-plussarna är 91,4 %, i åldersgruppen 70–79 år är den 92,7 %, i åldersgruppen 60–69 år 86 %, i åldersgruppen 50–59 år 78,9 %. Vaccinationstäckningen bland personer i åldern 40–49 år är för närvarande 54,8 %. 

Över 39 000 Åbobor har givit sina kontaktuppgifter via sidan jagtarvaccinet.turku.fi. Mer än 16 500 personer som har anmält sig via tjänsten har fått kallelse till vaccination. I Mässcentrum ges denna vecka vaccinet till 38-åringar och äldre. Denna vecka skickas vaccintider till personer i åldern 30–37 år.

Alla Åbobor som har fyllt 18 år kan skriva in sina kontaktuppgifter i tjänsten jagtarvaccinet.turku.fi. I maj–augusti skickar roboten Leila vaccintider i slumpmässig ordning en åldersgrupp i taget till alla som har anmält sig på sidan. Vaccinationsordningen är inte den samma som anmälningsordningen, utan vaccinet ges med start i de äldre åldersgrupperna. Det går enkelt att dra tillbaka anmälan på sidan, ifall det visar sig att man får vaccinet via den egna företagshälsovården. 

Sidan betjänar på tre språk på följande adresser:

THL har givit nya riktlinjer om coronavaccinationerna 

Ingen karenstid behövs för coronavaccinerna och andra vacciner. Alla coronavaccin, som används i Finland, kan ges samtidigt med andra vacciner enligt normala vaccinationsanvisningar. 

BioNTech-Pfizers vaccin Comirnaty är avsett för personer som är 16 år och äldre. Modernas vaccin är avsett för personer som är 18 år och äldre.

Forskningsinformation har fåtts om vaccination av gravida och erfarenheter visar att det inte finns orsak till oro. Om de så vill, kan gravida ta vaccinet när den egna åldersgruppen står i tur. En vaccinationsserie, som påbörjats före graviditeten, kan slutföras under graviditetens gång. Mödrarådgivningen ger mera information. 

Vaccinationsserier som påbörjats utomlands 

 

Om en person som har fått första dosen utomlands med ett vaccin som används i Finland, ges andra dosen med samma vaccinmärke. 

Om en person har fått första dosen med ett vaccin och man inte vet vilket vaccin som givits, ges andra dosen i Finland tolv veckor efter dosen som givits utomlands, med ett vaccin som är avsett för åldersgruppen. 

Om en person har fått hela vaccinationsserien med ett vaccin som används inom EU-området, är vaccinationsserien färdig och vaccinationen behöver inte fortsätta i Finland. Av Johnson&Johnsons vaccin ges endast en dos. En person som har fått två doser av vaccinet Sputnik har fått hela vaccinationsserien. I fall, där en person har fått en hel serie av något annat vaccin som inte används i EU-området, avgörs fortsättningen alltid från fall till fall. 

Skolåret avslutas, vårfester firas coronatryggt 

 

Skolåret i Åbo stads grundläggande utbildning och gymnasier avslutas lördagen den 5 juni 2021. Vårfester i daghem och skolor samt andra stadiets examensfester ordnas utan större samlingar för ett begränsat antal barn och unga förutsatt att avstånd går att hålla. Vårdnadshavare, närstående och andra gäster bjuds inte in till skolorna.  

Åbo stad rekommenderar att man tar i beaktande samlingsbegränsningar givna av Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland samt råd och tips om trygga fester och sammankomster, som Institutet för hälsa och välfärd (THL) har sammanställt: Sommarens fester närmar sig – festa coronasäkert och följ regionala rekommendationer

Anmälningstiden till Työväenopistos kurser pågår 

 

Anmälningstiden till Turun suomenkielisen työväenopistos höstkurser startade måndagen den 31 maj 2021 på webbsidan opistopalvelut.fi/turku. Anmälningar till Åbo svenska arbetarinstituts kurser i höst tas emot från och med onsdagen den 11 augusti 2021 kl. 18 på adressen aboarbis.fi.  Sommarkurserna i Turun suomenkielinen työväenopisto och Åbo svenska arbetarinstitut återgår till undervisning på plats. 

Mera information om sommarens öppettider, jourande service och läsårets inledning kommer att finnas på småbarnsfostrans och utbildningens webbplats turku.fi/sv/dagvard-och-utbildning

Aktuell information om coronaläget i Åbo och vaccinationerna kommer under sommaren att finnas på våra webbsidor: