Inför skolavslutningen startar Åbo stad och Polisinrättningen i Sydvästra Finland en kampanj på sociala medier med avsikten att sprida lugn under avslutningsdagen. Målgrupp är i synnerhet barn och unga i åldern 10–18 år. Kampanjen, som heter Päättärit, har som målsättning att förhindra coronasmittfall, berusningsfall och olyckor.

Kampanjens tema är siffran 0, som anspelar på målet att hålla både smittfall och olyckliga konsekvenser av firandet på noll. Skolavslutningen i Åbo går av stapeln lördagen den 5 juni.

Some-kampanjen syns under veckans gång i både stadens och i polisens kanaler, och den förmedlas också av välkända influerare på sociala medier. I planeringen av kampanjen har man lagt vikt vid att såväl unga som lite äldre gärna samlas längs med åstranden eller till exempel i hemmafester för att fira skolavslutningen. 

Åbo stads kommunikationsdirektör Saara Malila säger att Åbo stad vill tacka skoleleverna och studerandena för att de orkat kämpa och segt har studerat på i skuggan av coronaviruset.  
– Vi önskar att ungdomarna orkar vara ansvarsfulla också när de firar avslutningen. 

Åbo stads ungdomstjänster har rikligt med personal på olika håll i staden under avslutningsdagen. Ungdomsarbetarna finns i centrum och i förorterna, och den mobila träffpunkten Walkers-bilen trafikerar runtom i Åbo. Ungdomslokalerna i Pansio och i Kråkkärret har öppet. Ungdomsarbetarna är trygga och närvarande vuxna, som vid behov hjälper unga vidare till andra tjänster. 

Även polisen är ute bland unga och övervakar synligt skolavslutningsveckoslutet i både Åbo och övriga kommuner i Sydvästra Finland. Polisen önskar alla som avslutar sin skola och tar examen en trevlig början på sommaren.
– Den bästa starten på sommaren får du om du firar smart med ett litet gäng, utan rusmedel, och berättar öppet och ärligt för dina föräldrar om var du rör dig, påminner kommunikationschef Anna Saarenoja från Polisinrättningen i Sydvästra Finland.