Åbo stads faktureringspraxis förändras i början av juni. Förnyelsen som sker tisdagen den 1 juni syns för invånarna som smidigare fakturering och för företagarna som en enhetlig beställning och fakturering av upphandlingar.

Kundernas frågor

Stadens kundbetjäning svarar på frågor som hänför sig till kundfakturering och har öppet vardagar klockan 9–13 på tfn 040 486 9531.

Anvisningar som berör betalning hittar du på stadens webbplats www.turku.fi/sv/betalning

Företagarnas frågor

Frågor från samarbetspartner och företagare besvaras på den gemensamma e-postadressen för inköps- och ordertjänsten hankinnat@turku.fi eller mån.–tors. 8.15–15.45 och fre. 8.15–15 på tfn 02 262 7248.

Anvisningar som berör betalning hittar du på stadens webbplats

www.turku.fi/sv/fakturering

För invånarna och kunden innebär ändringen att det är enklare än förr att ingå avtal om e-faktura och direktavtal. Från början av juni behöver kunden endast ingå ett e-fakturaavtal med staden, i och med det skickas alla fakturor av staden som e-fakturor.

Förutom smidighet är målet även att minska antalet pappersfakturor, vilket underlättar både hemmets vardag och stadens arbetsmängd för att inte förglömma miljövänligheten. Åbo stad skickar årligen cirka en halv miljon fakturor.

Nästa faktura av staden skickas emellertid ännu i pappersformat. Kunderna ombes använda referensnumret i fakturan för att ingå ett nytt e-fakturaavtal. Det räcker att kunden ingår endast ett nytt e-fakturaavtal med Åbo stad. Efter det skickar vi inte längre pappersfakturor.

Det lönar sig att ta bort gamla nätfakturaavtal för att undvika förvirring.

Utseendet på stadens fakturor blir även tydligare och enligt kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Storleken på bokstäver och siffror är större och information som är väsentlig för betalningen är lättare att läsa.

Hemvården skickar två fakturor i juni

På grund av ändringarna i Åbo stads faktureringssystem har hemvården inte skickat någon faktura till klienterna i maj. Därför skickar hemvården två fakturor i juni. De berör hemvården i april och maj. Saken berör cirka 2 500 Åbobor.

– Vi beklagar att fakturan som vanligen skickas i maj fattas, men det blir bättre efter juni och fakturorna skickas en gång i månaden, säger Riikka Kilpi, chef för betalningar.

Även klienter inom hemvården ombes byta sin faktura till e-faktura efter att de fått pappersfakturan i juni. E-fakturaavtal efter följande faktura som kommer.

Faktureringspraxis för företagare blir enhetligare

För Åbo stads avtalspartner och företag som samarbetar med staden och övriga aktörer betyder förnyelsen att antalet faktureringsadresser minskar märkbart.

I fortsättningen fakturerar företagarna staden med endast fyra nätfakturaadresser. Förr fanns det 22 fakturaadresser.

Det nya ordersystemet för upphandlingar garanterar även ett enhetligt ordersätt och en tydlig utformning för beställningar av både varor och tjänster.

Åbo stad vill utveckla och förbättra samarbetet med företagarna.

– Vid marknadsdialoger, konkurrensutsättning, anskaffningar och övervakningen av avtal vill man ha stadens stöd för kontinuerlig utveckling av servicehelheterna. Upphandlingar förväntas vara effektiva, högklassiga och miljövänliga, beskriver ekonomidirektör Valtteri Mikkola.

Ändringar i faktureringen som en del av förnyandet av hela verksamhetsstyrningen

Förnyande av faktureringspraxis är en del av den stora reformen inom Åbo stad där verksamhetsmodeller görs mer enhetliga och tydligare. Målet är att göra stadens verksamhet mer kund- och invånarorienterad samt göra arbetet smidigare och stödja beslutsfattandet.

Projektet som har namnet Aura syns som ändringar i faktureringen av klienter och invånare, men inom staden berör ändringen alla processer för varor och tjänster från planering, anskaffning, försäljning och uppföljning och ekonomiska processer.

– Det är fråga om en stor sak. Staden måste utvecklas i takt med verksamhetsmiljön. Projektet Aura är en del av den omfattande reformen av verksamhetsstyrningen som fortsätter under de kommande åren och stöder samtidigt den pågående reformen av stadens ledningssystem, säger Valtteri Mikkola.

Aura påbörjades i början av 2020 och tas i bruk i alla stadens enheter den 1 juni. Ändringen och responsen av den följs upp och processerna finslipas kontinuerligt för ett mer funktionellt Åbo.