Bytet av bibliotekssystem för Vaski-biblioteken är över, och lyckades bra. För bibliotekets användare ser nätbiblioteket ut nästan som tidigare. Systembytet möjliggör utveckling av nya tjänster och ger besparingar.

Logga in på nätbiblioteket 

Det nya systemet fungerar:

 • Material kan återlämnas, lånas och reserveras.
 • Du kan logga in i nätbiblioteket igen.
 • Ditt gamla bibliotekskort fungerar i det nya systemet.
 • Endast ett bibliotekskort har överförts till det nya systemet. Om du har haft flera, och har problem nu, kontakta ditt bibliotek.
 • Förfallodagen är 15.6. på alla lån som hade förfallodag 11.5. eller senare.
 • Kontrollera dina meddelandeinställningar i nätbiblioteket: påminnelsen kommer antingen som brev eller e-post, inte längre som textmeddelande. Meddelandet om att en förfallodag närmar sig kommer bara en gång före det riktiga förfallodatumet.
 • Du kan återställa din pinkod i nätbiblioteket om din e-postadress finns i systemet.
 • Du kan bestämma din egen reserveringskod, med vilken du hittar din reservering i självbetjäningshyllan.
 • Du kan frysa dina reserveringar, till exempel under semestern.
 • Du kan inte längre låna med ID-kort.

Vid problem, kontakta ditt bibliotek.

Ändringar i nätbiblioteket:

 • Sidan Kund i biblioteket har uppdaterats
 • Dataskydds-beskrivningarna har uppdaterats