Världshavsdagen firas den 8 juni och Åbo riktar sin uppmärksamhet mot Östersjödagen i augusti. Åbo stad uppmanar aktörer att delta i genomförandet av temadagen. Östersjödagen firas den 26 augusti med evenemang, jippon och skolningar.

Syftet med temadagen är att uppmuntra till konkreta åtgärder för att förbättra Östersjöns tillstånd och att uppmärksamma Östersjöns unika och rika kulturarv. I Åbo firas Östersjödagen för andra gången.  

Östersjödagen utmanar alla invånare i Åbo att äta fisk som fångats i Skärgårdshavet på Östersjödagen den 26 augusti. Restauranger i Åbo uppmanas att erbjuda en speciell Östersjö-meny på sina matsedlar.

- Genom att äta fisk kan du verkligen skydda Östersjön. Med att äta fisk som fångats i Östersjön en gång i veckan avlägsnar du samma mängd näringsämnen från Östersjön som du släpper dit via byttan, säger Tove Holm, koordinatorn av Åbo Östersjöutmaning.   

Enligt Holm fungerar Turun seudun puhdistamo Oy:s rening av avloppsvattnet mycket effektivt och 99 % av fosforn avlägsnas under processen. Fosforbelastningen var år 2020 3,2 tn, vilket innehåller också industrins avloppsvatten, och sammanlagt 300 000 invånare är anslutna. Genom att dela den direkt är den genomsnittliga fosforbelastningen i vattendragen 11 gram per invånare.  

Man måste inte äta enorma mängder fisk för att avlägsna den mängden fosfor ur havet. Ungefär en gång var fjärde vecka räcker. 

- En portion strömming, 200 g, innehåller 0,8 gram fosfor. Om man äter en strömmingsmåltid 14 gånger om året avlägsnas 11 g fosfor från Östersjön. Eller samma mängd som din bytta släpper i vattendragen, säger Holm.

Östersjödagens program är under uppbyggnad  

Nationellt firas Östersjödagen med ett brett utbud av program. Åbo Östersjödagsprogram genomförs redan av ett stort antal aktörer. Du kan delta i dagen på Åbo vattenverksmuseum, dykevenemanget i Aura å, sagostunder, Östersjöyoga, städningstalko, på en jazzmusikföreställning eller en kreativ skrivverkstad. Frågan om Östersjön finns starkt med i webbinariet Plastavfall och oljeutsläpp, Östersjöföreläsningen, utställningen på Biologiska museet och i paneldiskussionen om klimatåtgärder. I den roliga Östersjö-matlagningstävlingen tävlar forskare och professionella kockar mot varandra. Skolorna i Åbo serverar närfisk till lunch på Östersjödagen. Kvällen kulminerar i Åbo filharmoniska orkesters natursymfoni framför Forum Marinum.

Ett mer detaljerat program för Åbo Östersjödag kommer att publiceras på Facebook och på webbplatsen. Östersjödagen, samordnad av John Nurminen Stiftelsen, firas över hela Finland och Östersjön. Hela programmet och alla Åbo-evenemang listas på Östersjödagens webbplats www.itameripaiva.fi

Även nya aktörer är välkomna att ta med sitt eget program till Östersjödagen. Du kan anmäla dig hos Milla Stenström (milla.stenstrom at turku.fi), koordinatorn för Åbo Östersjödag, och genom att anmäla ditt eget evenemang eller din gärning på webbplatsen www.itameripaiva.fi/jarjesta.

Närmare uppgifter om Östersjödagens program i Åbo lanseras på Åbo Östersjödagens Facebook evenemang, Åbo Östersjödagens webbsida och på Östersjödagens nationella webbplats www.itameripaiva.fi  

 Vad är Östersjödagen? 

John Nurminens Stiftelse lanserade Östersjödagen 29.8.2019. Östersjödagen firas varje år den sista torsdagen i augusti med olika evenemang och jippon. Målet med temadagen är att lyfta fram viktiga teman som handlar om havet och att inspirera till konkreta åtgärder för Östersjöns bästa. Dagen firar havets mångfald och omätbara värde. Vid sidan av firandet är målet att öka kunskaperna om havets natur, kultur och historia. Östersjödagen firas den sista torsdagen i augusti med evenemang, jippon och utbildningar.