Under vecka 22 (31.5.–6.6.2021) konstaterades 16 coronavirusfall i Åbo. Incidensen är för närvarande 21/100 000/14 dygn (8.6.2021). Smittspårningsprocenten är 94.

– Coronaläget i Åbo är väldigt bra just nu och majoriteten av smittfallen härrör i utlandsresor. Av förra veckans coronavirusfall kommer 75 % från utlandet. Det här innebär att coronapandemin ute i världen fortfarande är aktiv, påminner ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi.

I Institutet för hälsa och välfärd THL:s register över smittsamma sjukdomar ingår statistik över smittfall som konstaterats vid gränsövergång, och som inte har blivit kvar i Åbo.

 

Enligt THL:s senaste riktlinjer kan personer som har fått två vaccindoser i vissa sammanhang träffa andra tryggt; till exempel när fullvaccinerade personer träffas i privata utrymmen är smittrisken mycket liten. Munskyddsrekommendationer gäller fortfarande på offentliga platser och i kollektivtrafiken för både vaccinerade och icke-vaccinerade.

Ändringar i coronabussens tidtabeller

Behovet av coronatest kommer att öka i Åbo hamn under sommaren i takt med att passagerarantalen stiger, och därför görs ändringar i den mobila coronabekämpningens tidtabeller. I fortsättningen utförs provtagning i coronabussen i Hallis mån–fre kl. 10–11 och i Pansio-Perno mån–fre kl. 12–14. Alla som bor eller är skrivna i Åbo kan låta testa sig i provtagningsstationen vid Kråkkärrets hälsostation, mån–fre kl. 9–11 och kl. 12–14. Dessutom fortsätter drive in-provtagningen med tidsbokning i Åucs T-sjukhus. Tidsbokningen kan göras till exempel via Omaolo-tjänsten.

Åldersgruppen 30–35 år får nu vaccintider

Totalt 88 803 Åbobor eller 52,7 % av alla över 16 år har fått den första vaccindosen, och 25 030 eller 14,8 % av alla över 16 år har fått den andra dosen vaccin.

Vaccinationstäckningen bland 80-plussarna är 91,6 %, i åldersgruppen 70–79 år 93,4 %, i åldersgruppen 60–69 år 86,8 %, i åldersgruppen 50–59 år 80,6 %, i åldersgruppen 40–49 år 65,6 % och bland personer i åldern 30–39 år är den 21,2 %.

I Mässcentrum vaccineras 36-åringar och äldre under denna vecka. Vaccintider skickas till personer i åldern 30–35 år. Söndagen den 13 juni ordnas en extrainsatt vaccineringsdag i Mässcentrum, och Fölibussen kör då till Mässcentrum enligt vardagstidtabell.  

Nästan 41 500 Åbobor har anmält sig via sidan jagtarvaccinet.turku.fi.

I maj–augusti skickar roboten Leila vaccintider i slumpmässig ordning en åldersgrupp i taget till alla som har givit sina kontaktuppgifter via sidan jagtarvaccinet.turku.fi. Anmälningsordningen är inte den samma som vaccinationsordningen, utan vaccintider ges med start i de äldre åldersgrupperna. Det går lätt att dra tillbaka sin anmälan om det visar sig att man får vaccinet via den egna företagshälsovården.

Webbsidan betjänar på tre språk på adresserna

Dina vaccinuppgifter hittar du enklast på Mina Kanta-sidan

Det nationella vaccinationsintyget togs i bruk i e-tjänsten Mina Kanta i maj. Cirka 95 % av vaccinationerna som givits i Åbo har förts över till Mina Kanta-sidorna, och uppgifterna finns i de egna vaccinuppgifterna och i vaccinationsintyget. Ungefär 5 % av kommuninvånarnas uppgifter har inte flyttat över till det nationella intyget. Majoriteten av dessa gäller omsorgsservicens och hemvårdens klientel.

– Uppgifterna kommer att korrigeras så att de överförs till vaccinationsintyget i Mina Kanta. Om kommuninvånare, som har felaktiga uppgifter i Mina Kanta, behöver ett vaccinationsintyg inom den kommande månaden, ska hen ringa till vaccinationsrådgivningens telefontjänst och be att uppgifterna rättas till, säger överläkare Suvi Vainiomäki.

För sådana som har fått två olika vaccinpreparat syns endast den andra dosen i Mina Kanta med ordningsnumret 2/2. I detta fall är intyget på sidan korrekt. I Mina Kantas vaccinsidor finns alla vaccinationsuppgifter inskrivna.

EU:s coronaintyg, det så kallade gröna kortet, tas i bruk i slutet av sommaren. Det är på varje resenärs eget ansvar att ta reda på vilka vaccinationskrav destinationslandet ställer vid inresa.

Aktuell information om coronan och vaccinationerna uppdateras på webbsidorna

Under sommaren samlas aktuell information om coronaläget i Åbo och vaccinationerna på våra webbsidor:

Arbetarinstitutens sommarkurser har kört igång

Turun suomenkielinen työväenopisto och Åbo svenska arbetarinstitut har i sina sommarkurser återgått till närundervisning.

Anmälningarna till Turun suomenkielinen työväenopistos höstkurser pågår på webbplatsen opistopalvelut.fi/turku. Anmälningstiden till Åbo svenska arbetarinstituts höstkurser startar onsdagen den 11 augusti på webbadressen aboarbis.fi.

Vissa daghem har stängt över sommaren

Ett antal av dagisarna har stängt under sommaren, men småbarnsfostran med det egna dagisets personal har verksamhet i daghemmen som håller öppet över sommaren.

Klubbar och lekparker är öppna i juni. Den öppna dagisverksamheten startar igen i augusti. Vårdnadshavare får dagligen information om sommarens tjänster.

Sommarens öppettider finns samlade på sidan Sommarens öppettider inom bildningssektorn 2021.

Fyra timmar badtid i stadens siminrättningar, på museum utan förhandsbokning

Personalen i Impivaara simhall samt Kuppis och Samppalinna utebad följer med och begränsar vid behov besökarantalet i siminrättningarna. Från och med den 9 juni är badtiden fyra timmar. Tills vidare ger betalarmbanden inte förtur i ingången.

Stadens museer samt Brinkala galleri är öppna för besökare och ingen förhandsbokad tid behövs. Tillträde till lokalerna kan tillfälligt begränsas för att undvika trängsel. Besökare ombeds bära munskydd.