Åbo stad är mycket nöjd över läkemedelsföretaget Bayers omfattande investering i Åbos produktionsanläggning. Bayer investerade 250 miljoner euro i Åbo vilket är en av de största investeringarna i Finland under de senaste åren.

- Investeringen förstärker Åbos position som läkemedelsutvecklingens och -produktionens centrum i Finland. Staden kan nu sägas bli en internationellt förstklassig stad i läkemedelsindustrin, säger livskraftsdirektör för Åbo stad Niko Kyynäräinen.

Bayer kommer att bygga en ny läkemedelsfabrik till Åbo och moderniserar samtidigt den befintliga produktionsanläggningen. Den nya fabriken kommer att vara en av de modernaste industrianläggningarna där automatisering och robotik utnyttjas i stor utsträckning. Den nya produktionsanläggningen kommer att byggas på en befintlig byggnad i Artukais där Bayer redan har verksamhet.

Investeringens betydelse är stor för hela Finland och Åbo-regionen. Bayer har mer än 1 000 anställda i Finland, varav de flesta arbetar i Åbo.

Med investeringen som Bayer meddelar och den växande efterfrågan kommer företaget att behöva arbetskraft med hög kompetensnivå i Åbo under de kommande åren. Staden vill stöda och underlätta tillgången till arbetskraft på alla sätt.

- Åbo-regionens mångsidiga näringslivsstruktur och det starka samarbetet inom undervisning och forskning på våra campus stöder långsiktig utveckling och Åbo är starkt engagerad i detta samarbete, säger livskraftsdirektör Niko Kyynäräinen.

 Bayer själv säger att investeringen stärker Bayers fotavtryck i Finland och även Åbos roll som världens preventivmedelshuvudstad.

- Vi är stolta över Bayers långsiktiga engagemang i Åbo och företagets ansvarsfulla strategi att ge 100 miljoner kvinnor i utvecklingsländer möjlighet till moderna preventivmedel och familjeplanering, säger Åbo stads livskraftsdirektör Niko Kyynäräinen.

Enligt Bayer spelar Åbo en viktig roll i företagets globala strategi för hållbar utveckling, vilket är i linje med FN:s mål för hållbar utveckling. Enligt Bayer kommer investeringen att främja åtgärder för att stödja kvinnors jämställdhet och verksamhet som stöder familjeplanering. Dessa åtgärder har gjorts i Åbos anläggning i 30 år.

Läkemedelsutvecklingens förutsättningar i Åbo har utvecklats systematiskt i flera år och den läkemedelsutvecklingen som görs i Åbo är globalt känd. 75% av Finlands export av läkemedel genereras i och runt Åbo. Ungefär hälften av Finlands företag inom läkemedels- och diagnostiksektorn finns i Åbo-regionen. Över 1000 forskare I över hundra forskningsgrupper från Hälsocampus Turku fungerar som innovationsekosystemet HealthTurkus ryggrad.

Finska originalläkemedelsutvecklingen inleddes i Åbo på 1970-talet. Totalt 22 läkemedel som har kommit ut på marknaden har utvecklats i Finland, varav 21 har utvecklats av företag som har en bidragande anläggning i Åbo. Åbo Akademi och Turun yliopisto har också strategiska tyngdpunkter i läkemedelsutveckling och diagnostik.

Läkemedelsindustrins, diagnostikens och hälsoteknologins utveckling stöds genom många lokala samarbetsprojekt. Dessa projekt får fart av regionens utvecklingsföretag Turku Science Park Oy. Företaget gör även aktivt marknadsföringsarbete för att få för branschen viktiga nya investeringar till Åbo.

Nyckelord: