Åbobor röstade aktivt under kommunalvalens förhandsröstningsperiod. Förhandsröstningsprocenten var högre än hela landets förhandsröstningsprocent. Den egentliga röstningsdagen är söndagen den 13 juni. Säkerhet och smidighet är i fokus under röstningsdagen.

Över 58 000 åbobor använde sin rösträtt under förhandsröstningen (i kommunalvalen 2017 förhandsröstade 45 058). Åbos förhandsröstningsprocent var 35,8 % medan hela landets motsvarande siffra var 32,9 %.

Vid kommunvalet väljs stadsfullmäktige som beslutar om stadens verksamhet, ekonomi och organisering av kommunala tjänster. Genom kommunalvalet avgörs även Åbos borgmästarval.

På valdagen röstas det på ett säkert sätt

Vallokalerna öppnar på söndagen klockan 9 och stänger klockan 20. Alla som har anlänt till vallokalen före klockan 20 får rösta i fred innan röstningen avslutas.   

På valdagen kan en röstberättigad rösta vid det egna röstningsstället. Röstningsstället anges på valsedeln som skickats hem eller per e-post.

Lista över röstningsställena i Åbo på valdagen 13 juni

Instruktioner till röstaren:

  • ta med intyg över din identitet
  • använd munskydd eller visir, om det inte finns hinder för detta
  • håll ett avstånd på minst 2 meter till andra väljare
  • använd handsprit som finns på röstningsstället
  • följ de instruktioner du får från valfunktionärerna
  • Avlägsna ansiktsmasken enligt hygienanvisningarna ifall valfunktionären ber dig göra detta
  • köandet sker vid behov utanför vallokalen
  • du kan ta med dig en egen penna
  • flera instruktionsaffischer kan hittas i vallokalerna, bekanta dig med dessa
  • själva röstningen sker som vanligt

Följ de anvisningar som hittas i vallokalen ifall du är röstberättigad och har luftvägssymtom eller är i frivillig karantän under valdagen.

Om en läkare har föreskrivit den röstberättigade karantän eller isolering på valdagen, får hen inte komma in i vallokalen. I detta fall ger Åbos stadsmyndigheter för smittsamma sjukdomar röstningsinstruktioner personligen.

De allmänna röstningsinstruktionerna på webbplatsen vaalit.fi

Följ röstningsresultaten på nätet

Rösträkningens utveckling och resultatdata kan följas under valdagen på rättsministeriets informations- och resultattjänst. Förhandsröstningens resultat publiceras söndagen den 13 juni efter att vallokalerna stängt klockan 20 och valdagens preliminära resultat uppdateras var femte minut tills alla röster är räknade.

Kontrollräkningen av de röster som getts under valdagen görs på måndagen den 14 juni. Valresultaten bekräftas onsdagen den 16 juni.

Mer information om kommunalvalet i Åbo: turku.fi/kuntavaalit