Vaccinationerna i Mässcentrum fortgår till och med den 13 augusti. Från och måndagen den 16 augusti ges vaccinet på adressen Satakuntavägen 105 (tidigare Röda Korsets second hand-butik Kontti). Vaccinationsstationen flyttar eftersom Åbo Mässcentrum Ab behöver lokalerna för annat bruk.

Tilläggsinformation:

 

Coronavaccinationerna startade i Åbo Mässcentrum i februari 2021.

Tidsbokningar för den andra vaccindosen görs nu långt in på hösten, och därför behövdes en ny lokal med med kort varsel. Utrymmet på Satakuntavägen hyrs från och med den 1 juli 2021. Den nya vaccinationsstationen ligger väl placerad vid kollektivtrafikens rutter.