Kommunalvalen förrättades den 13 juni 2021. I Åbo påverkar resultatet av kommunalvalet också valet av ny borgmästare.

Resultaten av kommunalvalens rösträkning kan följas på Justitieministeriets informations- och resultattjänst.  

Kontrollräkningen av de röster som gavs under valdagen den 13 juni sker på måndagen den 14 juni. Valresultatet fastställs onsdagen den 16 juni.  

Yles resultatservice visar också information om valresultatet. Till Yles Resultatservice här.  

Såhär väljs borgmästaren

Kommunlagen föreskriver att borgmästaren väljs av fullmäktigen. Utgångspunkten är att borgmästarkandidaten för det parti eller valförbund som fått flest röster i valet blir vald till borgmästare. Borgmästarkandidaten inleder borgmästaravtalsförhandlingar, vars mål är nå ett borgmästaravtal som godkänns av majoriteten av fullmäktige.

I borgmästaravtalet avtalas det om fullmäktigeperiodens centrala målsättningar, riktlinjer och principer samt om de ekonomiska ramarna. Dessutom avtalas det om borgmästaren och de biträdande borgmästarna samt om deras uppgifter och ansvarsområden.

Som biträdande borgmästare kan partierna utse också andra personer än den borgmästarkandidat man ställt upp innan valet. I samband med borgmästaravtalet avtalas det också om fördelningen av förtroendeuppdrag.

Nyckelord: