Museum för historia och framtiden, som ska uppföras i Åbo, kallar alla intresserade med i planeringen av ett nytt museikoncept. En enkät med syftet att ge fördjupad information om kunder och övriga användare har öppnats på webben. Svarstiden går ut den 30 juni.

Det nya Museum för historia och framtiden kallar alla intresserade med i arbetet med det nya konceptet. Enkäten är öppen i webbtjänsten Webropol till och med den 30 juni. Det tar ungefär 10–15 minuter att svara på frågorna, och svaren lämnas anonymt. 

Mer än ett museum 

Museets koncept utarbetas i samarbete med Poem Company Ab. Museet, som kommer att öppna år 2029, förenar berättelser från Åbos långa historia med framtidsfrågor och nya sätt att vara museum.  

Partnerskap med aktörer både i den nya museibyggnaden och i utställnings- och programproduktionen är centrala i det blivande museets koncept. Under arbete är till exempel frågor om olika sätt som museet kan vara en plattform för att tillsammans med besökarna skriva framtidens historier. 

– Vi vill att Museum för historia och framtiden är en lättillgänglig mötesplats, som skapar ny förståelse och insikter om många slags historier och framtidsalternativ. Målsättningen är att bjuda in alla till oförglömliga upplevelser och samtidigt öppna upp för nya sätt att se en förfluten, en nuvarande och en kommande värld, berättar Juhani Ruohonen, direktör för museitjänsterna vid Åbo stad. 

Syftet med rundfrågorna som nu ställs är att på en ungefärlig nivå få en uppfattning om varför människor besöker museum, vad som får användarna att bli entusiastiska och vad som lockar till engagemang och aktivitet. Svaren kommer att utnyttjas senare i höst i samband med workshops för intressenter, där museikonceptet vidareutvecklas tillsammans med sakkunniga inom olika områden.  

– Museet planeras utgående från kunderna och deras motivationer och förväntningar gällande museibesök. Dessutom är det viktigt att granska museet också ur olika gemenskapers och samhällets perspektiv. Museum för historia och framtiden planeras och utvecklas även med det gemensammas väl och ett långt perspektiv i tankarna, säger projektchef Joanna Kurth

Museum för historia och framtiden kommer att placeras som en del av Slottsudden. Området är under utveckling under de kommande åren.