Mer information om coronavirusvaccinationerna

Vanliga frågor

(Päivitetty 28.3.2022)

 •  Du får tid till den andra vaccineringen i samband med att du får första dosen. Har du glömt din tid? Du kan kontrollera bokningen i eHälsoservicen.  
   
 • Om du fick första dosen via hemvården eller boendeservicen får du den andra vaccindosen på samma sätt. Den andra dosen ges 12 veckor efter den första vaccinationen. 
   
 • Om du fick första dosen via din företagshälsovård, ska du ta kontakt med dem angående den andra. Om du inte längre omfattas av företagshälsovården ska du ta kontakt med vaccinationsrådgivningens telefontjänst 02 266 0159.
   
 • Om du har första dosen i en annan kommun och nu har flyttat till Åbo, ska du boka den andra vaccintiden via eHälsoservicen eller via vaccinationsrådgivningens telefontjänst 02 266 0159. Tidigareläggning av den andra vaccindosen i eHälsoservicen från och med den 30.8
   
 • De som har fått den andra vaccintiden 12 veckor efter första vaccinationen, kan tidigarelägga den andra vaccintiden till 8 veckor från och med den 30 augusti (vecka 35). Vaccintider öppnar för bokning i eHälsoservicen. Vaccintiden man har fått till en senare tidpunkt ska avbokas samtidigt som man bokar en tidigare tid.

Avboka vaccintid 

Om du måste byta din andra vaccintid, det kan du göra via eHälsåservicen eller via vaccinationsrådgivningens telefontjänst. Vi avråder från att flytta på tider på grund av semester eller resor. Planera din semester så att du kan komma till vaccinationen. Om tiden inte passar på grund av sjukdom, kan du avboka på ett av två följande sätt: 

 1. Via eHälsoservicen senast 24 timmar innan din vaccintid. Boka om din ny vaccintid samtidigt.

 1. Per telefon till vaccinationsrådgivningen 02 266 0159, där du kan lämna ett röstmeddelande med ditt namn, ditt födelsedatum och vaccintiden du vill avboka. Linjen är öppen sju dagar i veckan, dygnet runt. Efter att du har avbokat din tid kan du reservera en ny tid i vaccinationsrådgivningens telefontjänst, mån–fre kl. 8–14. 

Andra vaccinationen för dig som fått AstraZeneca eller fått första dosen utomlands 

 • 65-plussare får alltid andra dosen med samma vaccin. Från och med den 19 maj kan du som är över 65 år och har fått första dosen med AstraZeneca avstå från att ta andra dosen med AstraZeneca och be om att få ett mRNA-vaccin istället. Du behöver inte avboka din vaccintid, endast be om att vaccineraren byter vaccin. 

 • Om du är under 65 år har fått första dosen med AstraZeneca, ges andra dosen med ett mRNA-vaccin (Comirnaty eller Moderna). Enligt nationella riktlinjer ges inte AstraZeneca till personer yngre än 65 år, endast undantaget sådana som får en anafylaktisk reaktion orsakad av mRNA-vaccin eller någon av vaccinets ingredienser. 

 • Om du har fått första dosen utomlands med ett preparat som används i Finland, får du andra dosen med samma vaccin. 

 • Om du har fått en dos utomlands men inte har information om vilket vaccin som använts, får du andra dosen 12 veckor efter den första med det vaccin som ges åt personer i din åldersgrupp.  

Vaccinationsstationen 

Vaccinationsstationen finns på Satakuntavägen 105 från och med den 16 augusti.