Åbo stads Rikta dig till läsning! -projekt hälsar för andra gången alla barnfamiljer och åbobor välkomna till barnboksorientering 16.6.–13.7.2021. Barnboksorienteringen innehåller fantasieggande utmaningar och boktips riktade till barn med syfte att sporra barn till att läsa och njuta av litteraturen. Rutterna är utplacerade i närheten av Åbo stads friluftsleder och bibliotek.

Barnboksorienteringen som Rikta dig till läsning! -projektet ordnade i november fick positiv feedback och lockade utöver barnfamiljerna även nyfikna motionärer, dagisgrupper och skolklasser till att barnboksorientera. I år ordnar Rikta dig till läsning! -projektet barnboksorienteringen i samarbete med projekten Ordkonst hela vägen och Ordens symfoni i Sydvästra Finland samt Åbo stadsbibliotekets barnavdelning Saga.

– De fantasieggande utmaningarna och boktipsen vid barnboksorienteringen på sommaren sporrar barn och unga till att läsa, både på finska och på svenska. Barnboksorientera kan var och en oavsett ålder, men kom ihåg att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd. Barnboksorienteringen i november var omtyckt speciellt av seniorerna. Sommarens barnboksorientering finns också på webben så att vem som helst kan delta i orienteringen var och när som helst, t.ex. på stugan eller på gården, berättar Henrik Hurme, Rikta dig till läsning! -projektets ansvariga läskoordinator.

Från barnböcker och läsfåglar till närnatur och -bibliotek 

De fyra orienteringsbanorna som är belägna runtom i staden är lättframkomliga och kan gås med barnvagnen. Under orienteringen får deltagarna bekanta sig såväl med barnböcker och ordkonst som med närbiblioteken och den fina naturen i Åbo.

– Både främjande av medieläskunnigheten och möjligheterna med digitaliseringen har tagits i beaktande i barnboksorienteringen. Vid varje kontroll finns en QR-kod som leder rak till boktips från Vaski-biblioteket. Där kan man reservera boken som sedan kan lånas på biblioteket efter orienteringen. De funktionella uppgifterna kan göras också som en del av en gemensam sagostund där hemma, säger läskoordinatorn Pirita Kärkkäinen från Rikta dig till läsning! -projektet.

Låt ordkonsten ge dig inspiration att läsa

Vid sammansättningen av orienteringens funktionella utmaningar har speciellt ordkonsten tagits i hänsyn.

– Med ordkonsten kan man egentligen hänvisa till allt som görs med orden. Både talat och skrivet språk är ordkonst och man kan ordkonsta med hjälp av olika lekar, dikter, sagor och rörelse. Då man talar om ordkonsten är det viktigt att komma ihåg att det inte finns något rätt eller fel svar, på samma sätt som det inte finns några rätta svar inom barnboksorienteringen, beskriver Lina Hassel, Ordkonst hela vägen -projektets projektplanerare.

Biblioteket uppmuntrar barnfamiljer till gemensamma sagostunder

Sommarens barnboksorientering grundar sig på boklistor i Åbo stadsbiblioteks godnattsagopass.

– Bibliotekets godnattsagopass är avsett speciellt för barn under skolåldern samt deras föräldrar. Med hjälp av läspasset uppmuntrar vi barn och föräldrar till gemensamma sagostunder. Även barnboksorienteringen strävar till att uppmuntra barnfamiljer till att läsa tillsammans, berättar biblioteksfunktionären Miia Utriainen från Åbo stadsbiblioteks barnavdelning.

Startpunkter för Rikta dig till läsning! -barnboksorienteringen

  • Katrinedal: parkeringsområdet för Katrinedals naturstigar, Sigridsstigen 5
  • Kuppis: lekplatsen i Kuppisparken
  • Kråkkärret: Kråkkärrets bibliotek, Nisse Kavos gatan 3
  • Runosbacken: Runosbackens bibliotek, Piparestigen 13