Under vecka 23 (7–13.6.2021) registrerades totalt 18 coronasmittfall i Åbo. Incidensen är för tillfället ca 20/100 000/14 dygn (15.6.2021). Smittspårningsprocenten är 89.

– Åbo är nu på coronaviruspandemins basnivå och läget är lugnt, säger ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi.

Trots att Egentliga Finland enligt sjukvårdsdistriktets beslut har övergått till epidemins basnivå, gäller smittskyddslagens paragraf 58 c fortfarande. I Egentliga Finland gäller munskyddsrekommendationer på allmänna platser. I Fölitrafiken är det fortfarande obligatoriskt att använda munskydd. Kollektivtrafiknämnden behandlar i sitt möte den 16 juni en eventuell övergång till rekommendation att använda munskydd.

Inomhusverksamhet bör fortfarande ordnas coronasäkert med tillräckligt utrymme och avstånd. Privata tillställningar rekommenderas att ordnas på ett hälsosäkert sätt. All Åbo stads verksamhet iakttar åtgärder i enlighet med smittskyddslagen.

– Det är fortfarande viktigt att söka sig till coronatest. Pandemin är aktiv i världen och i Finlands närområden. Endast med en coronasäker verksamhet kan vi hindra den lokala epidemin från att förvärras igen. Vi har ännu inte nått en tillräckligt stor vaccinationstäckning, påminner Peltoniemi.

Vaccintider delas ut till Åbobor i åldern 18 år eller äldre, 16–17-åringar får boka tid i vaccinationsrådgivningens telefontjänst

Totalt 93 059 Åbobor eller 55,2 % av alla över 16 år har fått den första vaccindosen, och 30 418 eller 18,1 % av alla över 16 år har fått den andra dosen vaccin. 

Vaccinationstäckningen bland 80-plussarna är 91,7 %, i åldersgruppen 70–79 år 93,4 %, i åldersgruppen 60–69 år 86,8 %, i åldersgruppen 50–59 år 81,1 %, i åldersgruppen 40–49 år 68,8 % och bland personer i åldern 30–39 år är den 31,9 %. 

I Mässcentrum vaccineras 30-åringar och äldre under denna vecka. Vaccintider skickas till alla som har fyllt 18 år och har anmält sina kontaktuppgifter via sidan jagtarvaccinet.turku.fi. Personer i åldersgruppen 16–17 år kan boka sin vaccintid via vaccinationsrådgivningens telefontjänst.

– Vi har en tämligen täckande vaccination av 30-åringar och äldre, och kan därför öppna vaccintider för alla Åbobor som har fyllt 16 år, berättar Peltoniemi.

Vaccintiden kan bokas på tre olika sätt:

  • genom att anmäla sig på sidan jagtarvaccinet-turku.fi
  • e-bokning via eHälsoservicen med hjälp av stark identifiering
  • med ett telefonsamtal till vaccinationsrådgivningens telefontjänst, tfn 02 266 0159 (mån–fre kl. 8–14)

Allt färre positiva coronaprov bland flyg- och båtresenärer som anländer till Åbo

Regionförvaltningsverkets beslut angående obligatorisk hälsokontroll vid gränsövergång gäller till och med den 30 juni. Enligt beslutet bör alla resenärer i hamnen och på flygfältet delta i en hälsokontroll. I kontrollen ingår ett coronatest ifall resenären inte har ett intyg över genomgången coronasjukdom, ett intyg över negativt coronatest i avreselandet eller ett vaccinationsintyg. Alternativt kan resenären på förhand fylla i en blankett i e-tjänsten Finentry och samtidigt boka tid till coronavirusprovtagning (tas i bruk i Egentliga Finland den 17 juni).

Den mobila coronabekämpningen möter passagerare som anländer till Åbo hamn med både morgon- och kvällsbåten från Sverige. På flygfältet möter hälsovårdsmyndigheterna alla ankommande flyg från riskländerna. Till riskländerna hör länder som har en incidens över 25/100 000/14 dygn. För närvarande är incidensen för 14 dygn i Sverige 165, i Polen 24,1 och i Finland 23,4.

– Vi följer med läget i Polen och om incidensen under nästa vecka sjunker under 25, överväger vi att avstå från hälsokontrollerna för Gdanskflygens del, berättar expertläkare Jane Marttila.

Antalet resenärer antas öka både i Åbo hamn och på flygplatsen ifall resebegränsningarna luckras upp i enlighet med statsrådets exitstrategi.

Under tiden 16 januari–14 juni har cirka 24 000 båtresenärer anlänt från Sverige till Åbo. Av dessa har 16 % testats. Av de analyserade proven har andelen positiva svar sjunkit mot sommaren, i juni har andelen positiva varit 0,4 % av de testade. Av båtpassagerarna har 90 % haft intyg över genomgången sjukdom, ett negativt testresultat eller vaccinationsintyg. Cirka 0,7 % låter bli att gå via den obligatoriska hälsokontrollen i coronabussen, trots att de fått instruktioner och blivit uppmärksammade på bestämmelsen. Dessa resenärers uppgifter vidarebefordras till polisen och hemkommunen.

Sedan början av år 2021 har cirka 3 460 resenärer anlänt från utlandet till Åbo flygplats. Av dessa har cirka 62 % testats på flygplatsen. Även här har andelen positiva resultat av de analyserade proven sjunkit mot sommaren, andelen positiva har i juni varit 1,4 % av alla testade. Cirka 70 % av flygpassagerarna som anländer till Åbo har intyg över antingen genomgången sjukdom, negativt testresultat eller coronavaccination. Flygpassagerarna följer väl bestämmelserna om obligatorisk hälsokontroll.

Från början av år 2021 till och med den 14 juni har cirka 300 smittfall kommit till Åbo från utlandet (all gränsövergång medräknad, bland annat Helsingfors-Vanda flygfält).

Personbegränsningarna för Åbos motions- och idrottsplatser upphävs

Personbegränsningarna upphör i Åbo stads motionsplatser från och med onsdagen den 16 juni. Kunderna bör se till att avstånd kan hållas inomhus, i omklädningsrum och i basturna.

Åbo stads innemotionslokaler fr.o.m. den 16 juni
Närkontakt och tävlingsverksamhet är tillåten för vuxenidrott och -motion även inomhus. Vuxna bör fortfarande använda munskydd inomhus förutom under prestationen, samt se till att tillräckliga avstånd går att hålla. Idrottstjänsterna ger anvisningar och övervakar att riktlinjerna följs och kan vid behov för att trygga hälsosäkerheten begränsa antalet kunder och användningen av lokalerna.

Åbo stads utemotionsplatser fr.o.m. den 16 juni
I regel behövs inte munskydd utomhus, med undantag för bland annat vissa publikevenemang.

Åbo stads siminrättningar fr.o.m. den 16 juni
Begränsningarna i badtiderna i Impivaara simhall samt Kuppis och Samppalinna utebad avlägsnas. Avstånd ska fortfarande hållas i basturna. Förhandsanmälan till vattenjumpan i utebassängerna fortsätter.

Aktuell information om coronaviruset och vaccinationerna uppdateras på webbplatsen

Under sommaren finns aktuell information om coronaläget och vaccinationerna i Åbo på våra webbsidor: