Under sommaren har en del av verksamhetsställena inskränkt verksamhet och en del av dem är helt stängda.

Hälsotjänster

 • Vaccinationsrådgivningen för turister är stängd 21.6.-15.8.2021.
 • Diabetesmottagningen är stängd 12.7.-25.7.2021.
 • Utlänningsbyrån är stängd 28.6.-25.7.2021.
 • S:t Marie närserviceställe och Mullivägens närservicepunkt är tillsvidare stängda. Mullivägens närservice flyttad till Runosbackens hälsostation tillsvidare.
 • Kyrkovägens hälsostation är stängd 5.7.-8.8.2021. Det ersättande verksamhetsstället under den tiden är Centrums hälsostation.

Munhälsovård

 • Kyrkovägens tandklinik är stängd 5.-27.7.2021.
 • Moikois tandklinik är stängd 5.7.-1.8.2021.
 • Svalbergs tandklinik är stängd 14.6.-12.8.2021. På grund av reparationer har enhetens verksamhets flyttas till tandkliniken Dentalia.
 • Suikkila tandklinik är stängd 5.7.-8.8.2021.
 • Tandkliniken i Pansio är stängd 5.7.-1.8.2021.
 • Mullivägens tandklinik stängd 5.7.-18.7.2021.
 • Jäkärlä tandklinik är stängd 15.6.-8.8.2021.
 • Mun- och tandvårdsenheten vid Kerttulis äldreboende stängd under coronaepidemin.

Polikliniska tjänster

Barn- och ungdomspolikliniken är stängd 5.7.-1.8.2021.

Polikliniken för ögonsjukdomar 12.7.-1.8.2021

Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar 5.-25.7.2021.

Barnneurologiska polikliniken 5.7.-8.8.2021.

Geriatriska och rehabiliterande tjänster

Den öppna rehabiliteringen har inskränkt verksamhet 28.6.-8.8.2021.

Hjälpmedelsenheten har begränsad verksamhet 28.6.-8.8.2021, service och utlåning som vanligt.

Hemrehabiliteringscentren 1-3 har inskränkt verksamhet 28.6.-8.8.2021.

Balansskolorna stängda 28.6.-8.8.2021.

Sjukhusrehabiliteringen har begränsad verksamhet 28.6.-8.8.2021.

Sjukhustjänster

Avdelning 27 är stängd 3.5.-1.9.2021.

Rehabiliteringsavdelningen som stöder hemvården är stängd 1.6.-1.9.2021.

Gastroenterologiska polikliniken är stängd 5.7.-1.8.2021.

Minnespolikliniken är stängd 28.6.-1.8.2021.

Åldersrådgivningen är stängd 12.7.-25.7.2021.

Inremedicinska polikliniken har begränsad verksamhet 28.6.-1.8.2021.

Äldre- och handikappservice

Öppenvårdstjänster

 • Rehabiliterande dagverksamheten stängd 5.7.-1.8.2021.

Handikappservice

 • Verksamhetscentren i Toivola, Katarina, Borgmästaren och Oriketo samt dagcentret Kirjo är stängda 28.6.-6.8.2021.
 • Koskikoti stängt 24.6.2021 från kl. 17.00 till 28.6.2021 kl. 6.00.
 • Skolelevernas semesterverksamhet är stängd 5.-30.7.2021 och 6.-11.8.2021.
 • Socialarbetet och servicehandledningen inom servicen för personer med funktionsnedsättning är begränsat 28.6.-8.8.2021.

Familje- och socialtjänster

Psykosociala tjänster

 • Psykologenheten och familjerådgivningen är stängda 5.-30.7.2021.
 • Familjerättsliga enheten har begränsad verksamhet 5.-30.7.2021.

Förebyggande hälsovård

 • Torgets hörn stängt 12.7.-8.8.2021.
 • Familjehandledningen har begränsad verksamhet 7.6.-8.8.2021.
 • Hemservicen för barnfamiljer har begränsad verksamhet 21.6.-12.9.2021.
 • Näringsterapeuternas verksamhet är inskränkt 12.7.-8.8.2021.
 • Centraliserade mödrarådgivningens
  • Psykiatriska sjukvårdstjänster stängda 28.6.–21.7.2021.
  • Barnmorskeservicen stängd 21.6.-15.8.2021.
 • Verksamheten vid ultraljudsenheten begränsad 5.7.-1.8.2021.
 • Preventivrådgivningen är stängd 5.7.-1.8.2021.
 • Skolhälsovården är stängd 28.6.-8.8.2021.
 • Studenthälsan stängd 25.6.-1.8.2021.