Personbegränsningarna upphör i Åbo stads motionsplatser från och med onsdagen den 16 juni. Kunderna bör se till att avstånd kan hållas inomhus, i omklädningsrum och i basturna.

Åbo stads innemotionslokaler fr.o.m. den 16 juni 

Närkontakt och tävlingsverksamhet är tillåten för vuxenidrott och -motion även inomhus. Vuxna bör fortfarande använda munskydd inomhus förutom under prestationen, samt se till att tillräckliga avstånd går att hålla. Idrottstjänsterna ger anvisningar och övervakar att riktlinjerna följs och kan vid behov för att trygga hälsosäkerheten begränsa antalet kunder och användningen av lokalerna. 

Åbo stads utemotionsplatser fr.o.m. den 16 juni

I regel behövs inte munskydd utomhus, med undantag för bland annat vissa publikevenemang.

Åbo stads siminrättningar fr.o.m. den 16 juni

Begränsningarna i badtiderna i Impivaara simhall samt Kuppis och Samppalinna utebad avlägsnas. Avstånd ska fortfarande hållas i basturna. Förhandsanmälan till vattenjumpan i utebassängerna fortsätter.  

Nyckelord: