Gymnasierna och yrkesinstitutet i Åbo publicerade resultaten för den gemensamma ansökan 17.6.2021. Sammanlagt 2 783 ungdomar hade andra stadiets läroanstalter i Åbo som första ansökningsönskemål. Information om antagsningsresultaten har skickats till den sökande antingen per e-post eller per brev.

Åbo stads läroanstalter på andra stadiet intresserade ungdomar. Sammanlagt 2 783 ungdomar hade Åbo stads läroanstalter som första ansökningsönskemål, medan antalet nybörjarplatser var 2 464. Populariteten för Åbo stads läroanstalter ökade, i fjol hade 2 697 ungdomar Åbo stads läroanstalter som första ansökningsönskemål. I den gemensamma ansökan sökte 1 383 ungdomar som första ansökningsönskemål till Åbo stads gymnasier. Antalet nybörjarplatser vid stadens gymnasier var 1 115. Antalet ungdomar som hade Åbo Yrkesinstitut som första ansökningsönskemål var 1400. Antalet nybörjarplatser för grundexamina inom olika branscher vid Åbo yrkesinstitut var 1 349.  

I vårens riksomfattande gemensamma ansökan till yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen deltog 74 490 unga varav 65 970 (89 %) fick en studieplats. Av de sökande fick 33 690 en plats inom yrkesutbildningen och 32 270 inom gymnasieutbildningen. Antalet sökande som gick ut den grundläggande utbildningen var 59 800, varav 55 630 fick studieplats. 

Det finns flera möjligheter för de ungdomar som blivit utan studieplats i den gemensamma ansökan.  På yrkesläroanstalternas webbplatser pågår kontinuerlig ansökan där utbildningar erbjuds även för unga. Mot slutet av augusti kan du även kontakta läroanstalterna direkt för att höra dig för om lediga studieplatser. Via Lukiostartti och Valma-utbildningen kan du förbereda dig för studier på andra stadiet.  

Utvidgning av läroplikten och avgiftsfri utbildning på andra stadiet  

En ung som omfattas av läroplikten är efter den grundläggande utbildningen förpliktad att söka en studieplats i en utbildning på andra stadiet antingen genom gemensam ansökan eller på andra sätt våren 2021. Efter den grundläggande utbildningen fullgörs läroplikten i första hand i gymnasieutbildningen eller yrkesutbildningen.  

Då läroplikten utvidgas är de material, arbetsredskap, arbetskläder och arbetsämnen som utbildningen kräver, och därtill avläggandet av studentproven i slutet av gymnasiet, alltid hädanefter avgiftsfria för en studerande som läroplikten gäller.  

Tilläggsuppgifter:  

Läs mer om den utvidgade läroplikten och det avgiftsfria andra stadiet  

Medeltal för antagning till Åbogymnasierna  

Informationswebbplats sammanställd av Åbo stad: Blev du utan studieplats i den gemensamma ansökan?  

Ytterligare information om lediga studieplatser vid olika läroanstalter:  

Läroanstalterna informerar om lediga studieplatser även på adressen www.opintopolku.fi