De lägsta vitsordsmedeltalen för antagning till Åbogymnasierna är nu publicerade. De högsta antagningsgränserna 2021 hade linjen för naturvetenskaper i gymnasiet TSYK, allmänna linjen i gymnasiet TSYK och Kerttulin lukio. Medeltalen för våren 2022 publiceras i samband med resultaten för antagningen i gemensam ansökan juni 2022.

I listan nedan finns de lägsta medeltalen för studerande som antagits till dagsgymnasierna i Åbo 2021 i den gemensamma ansökan. Gymnasiet Turun normaalikoulun lukio eller IB-linjen finns inte med i listan. De hör till Turun yliopisto.

De lägsta medeltalen för antagning till Åbogymnasierna 2021

Gymnasium202120202019201820172016201520142013

Kerttulin lukio, allmänna linjen

8,92

9,00

8,75

9,0

8,75

8,58

8,58

8,58

8,25

Kerttulin lukio,  idrottslinjen

15,46

14,73

14,98

15,32

15,74

15,39

15,60

15,60

15,31

Kerttulin lukio, ICT-linjen

8,00

9,13

8,8

8,69

8,73

8,60

8,40

8,40

8,21

Katedralskolan i Åbo

8,00

7,42

7,67

7,38

7,92

7,33

7,33

7,31

7,38

Luostarivuoren Lyseon lukio

8,00

7,92

7,73

7,75

-----
Luostarivuoren lukio----

8,25

8,50

8,42

8,75

8,77

Puolalanmäen lukio, allmänna linjen

8,00

9,08

9,08

9,0

9,0

9,0

8,83

8,38

8,92

Puolalanmäen lukio, musiklinjen

10,42

12,08

12,85

15,15

8,33

14,42

13,67

10,92

12,08

Klassillinen lukio, allmänna linjen

8,42

8,25

8,08

8,17

8,00

8,00

8,00

7,67

8,33

Klassillinen lukio, linjen för framställningskonst

15,33

14,83

13,42

13,67

14

15,77

14,46

13,15

14,85

Turun Lyseon lukio

----

7,33

7,42

7,42

7,50

7,58

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio (TSYK), allmänna linjen

8,92

8,83

8,85

8,67

8,25

8,17

8,17

8,17

7,38

TSYK, sjölinjen

8,53

8,6

8,47

8,2

8,00

8,17

7,87

7,87

7,56

TSYK, linjen för naturvetenskaper

9,28

9,24

9,22

9,59

9,39

9,06

9,11

9,00

8,18