Har du precis avlagt dina högskolestudier, men inget arbete i sikte? Förmånschef Marja-Leena Valkonen från kompetenscentret för utkomstskyddsärenden vid FPA berättar vad en nyutexaminerad arbetslös person bör göra.

NYUTEXAMINERAD OCH ARBETLÖS? GÖR SÅ HÄR:

  • Anmäl dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån.
  • Ansök om arbetslöshetsförmån, antingen från FPA eller arbetslöshetskassan.
  • Om dina inkomster förändras betydligt, kontrollera bostadsbidraget.
  • Om du planerar nya studier, kontrollera din återstående stödtid.

 

Våren är den tid då många högskolestuderande avlägger examen, och det att man slutfört sina studier är något som är värt att fira. Om en nyutexaminerad dock inte redan har en arbetsplats som väntar, kan utkomsten orsaka stress då studiestödet tar slut.

Allra först bör en arbetslös nyutexaminerad anmäla sig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån. Efter detta kan man ansöka om arbetslöshetsförmån, antingen från FPA eller den egna arbetslöshetskassan. Den genomsnittliga behandlingstiden för en första ansökan är ungefär två veckor.

- Om en nyutexaminerad har minst sex månaders arbetserfarenhet från de senaste 28 månaderna, kan personen få grunddagpenning från FPA eller inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan. Om arbetsvillkoret inte uppfylls, kan man få arbetsmarknadsstöd från FPA, berättar Marja-Leena Valkonen, FPA:s förmånschef.

Kontrollera det allmänna bostadsbidraget

Om det sker en betydande förändring i inkomsterna efter examen, ska också det allmänna bostadsbidraget kontrolleras. En betydande förändring innebär att inkomsterna ökar med minst 400 euro eller minskar med minst 200 euro jämfört med inkomsterna från det senaste stödbeslutet.

- Dessutom kan den nyutexaminerade ansöka om utkomststöd. Grundläggande utkomststöd är ekonomiskt stöd i sista hand. Det kan beviljas till en person eller familj, vars inkomster och tillgångar inte räcker till för de nödvändiga dagliga utgifterna, säger Valkonen.

Ingen väntetid för examinerade

Alla arbetslöshetsförmånader har en fem dagars självrisktid. Däremot gäller arbetsmarknadsstödets väntetid på fem månader inte examinerade med en examensutbildning som ger yrkesfärdigheter.

 

Dessa inkluderar både universitets- och yrkeshögskoleexamen. För dessa högskoleutbildade kan förmånen alltså beviljas genast efter den fem dagar långa självrisktiden.

- Det allmänna bostadsbidraget och utkomststödet omfattar ingen självrisktid eller karens, påpekar Valkonen.

Nya studier och arbetslöshetsförmån

Om någon som avlagt examen på våren inleder nya studier på hösten, kan denna person fortfarande få arbetslöshetsförmån under sommaren – så länge som de övriga förutsättningarna för att få stöd uppfylls.

Den som planerar nya studier bör dock hålla sig informerad om sina återstående studiestödsmånader.

- Den återstående stödtiden kan beräknas genom att av 54 stödmånader dra av de stödmånader som använts under högskolestudierna, påminner Valkonen.