Åbo konserthus fasad mot Trätorget livades upp i juni 2021 av sverigefinske muralkonstnären Tony ”Rubin” Sjömans väggmålning. Väggmålningen förverkligades med anledning dels av 10-årsmärkesåret sedan Åbos kulturhuvudstadsår, dels för att hedra vänorten Göteborgs 400-årsjubileum.

Muralen är skapad av den internationellt erkända sverigefinske konstnären Tony ”Rubin” Sjöman (f. 1975). Sjömans avskalade färgpalett, abstrakta formspråk och geometriska linjer har inspirerats av hans ungdoms landskap, och är ett tecken på hans rötter.

Konserthusets mural är en del av Sjömans graffititurné genom Finland, som tar avstamp i födelsestaden Göteborgs 400-årsjubileum och stannar i Hanaholmens galleri i Esbo, samt i Åbo och Uleåborg. Graffititurnén görs i samarbete med Sverigefinska kulturambassaden, Kulturcentrum för Sverige och Finland Hanaholmen samt Åbo och Uleåborgs städer. 

Ett funktionalistiskt konserthus möter en abstrakt mural

Tony Sjöman har vuxit upp i en finsk familj i Göteborg, och är numera bosatt på Manhattan i New York. I högstadieåldern år 1990 tillbringade han en sommarvecka i Åbo. Konserthuset hade då stått på sin plats i nästan 40 år – byggnaden, som har planerats av Risto-Veikko Luukkonen stod färdig år 1952. Den funktionalistiska byggnaden rymmer Åbo filharmoniska orkesters hemsal. Funkisbyggnadens geometriska formspråk utgör en utmärkt placering för Sjömans skandinaviska stil. 

Förslag till placering för Sjömans väggmålning samlades in av Åboborna i Kerrokantasi-tjänsten. Valet av konserthuset speglar byggnadens historia. Åbo konserthus är det första konserthuset i Finland och det uppfördes med hjälp av medel som donerades av vänorten Göteborg. Wäinö Aaltonens skulptur När vänskapsband knytes restes mittemot Konserthuset år 1950 som en symbol för vänortssamarbetet i allmänhet och uppförandet av Konserthuset i synnerhet. En tvilling till statyn finns i Näckrosparken i Göteborg. Nu pryds Konserthusets fasad av Sjömans mural. Konstnären anlände till graffititurnén i Finland från Göteborg, där han precis hade slutfört sin senaste mural.
Väggmålningen i Åbo är Sjömans första utemural i Finland. Han säger att arbetet med muralen i Åbo är ett hedersuppdrag.

– Jag har musikerbakgrund, och därför är jag speciellt entusiastisk över att för första gången kombinera mina två passioner, säger konstnären. 

Vägen från graffitimålare till internationell konstnär

Sjöman började måla graffitin redan i lågstadieåldern i förorterna till Göteborg. Flytten till New York för tio år sedan har möjliggjort ett fokus på en mera abstrakt stil. Tidigare verk har han signerat med taggen ”Rubin415”. Rubin är Sjömans graffitinamn, som han har burit med sig som en eloge till sina rötter inom graffitikonsten. Sjöman säger att det är lättare att gömma sig bakom ett graffitinamn, men i och med att konstnärskapet har utvecklats har även funderingarna kring ärlighet ökat.

– Ju personligare arbetet har blivit, desto ärligare försöker jag vara med det jag gör. I samband med Finlandsturnén har jag tagit följande steg framåt och har därför medvetet lämnat bort ”Rubin”. Finlandsturnén är en personlig och viktig resa, och därför bestämde jag mig för att använda mitt eget namn, det som står i passet, berättar Tony Sjöman.

Ungefär hälften av sin tid tillbringar Sjöman med studioarbeten i ateljén, och hälften går åt till stora beställningsmuraler. Hans väggmålningar finns i restauranger, hotell och bostads- och kontorsbyggnader och skyskrapor. Studioarbeten har visats i amerikanska och nordiska tidningar och gallerier, och internationella bränd som American Express, Google, Facebook, Starbucks, Marriott Hotels och Lululemon har beställt arbeten av Sjöman. 

Konstnären Tony Sjöman på en personlift vid Konserthuset. 

Det sociala i offentlig konst 

För Sjöman betyder offentlig konst mer än att introducera konst i det offentliga rummet, tillgängligt för alla. Sjöman vill skapa konst som respekterar området och samtidigt ha en växelverkan med staden och dess invånare. När han arbetar vill han inte stänga ut omgivningen med hörselskydd eller musik, för stadens ljudlandskap är en del av processen kring offentlig konst. Målet är att vara närvarande i stunden och en del av miljön som omger muralen. Konsten söker inspiration i området det omges av, och miljön ger inspiration till skapandets process. Till processen hör dessutom samtalen med förbipasserande. Sjöman trivs med att prata med folk och ser det som en del av uppgiften att skapa konst för det offentliga rummet. De abstrakta konstverken har givit upphov till många intressanta diskussioner och tolkningar.

Tony Sjöman planerar sin konst utgående från platsen där den ska ses. Han beaktar såväl byggnadens som områdets historia. Att göra upp en första plan och skisser är viktigt, trots att konstverket ofta tar sin egen väg precis när arbetet ska sätta igång.

– När jag planerade muralen för konserthuset i Åbo försökte jag undvika att analysera för mycket, även om projektet är en stor heder. Det är mitt jobb att från start följa den riktning som konstverket tar, också då när det tar en helt annan väg än jag först hade tänkt mig, berättar Sjöman. 

Den lodräta muralen i Konserhusets fasad mot Trätorget blev färdig den 8 juni. Konstnären är mycket nöjd med slutresultatet. 
 

Nyckelord: