Det lugna coronaläget i Åbo fortsätter. Tidsbokningen till coronavaccination för alla över 16 år öppnade förra veckan. De nya vaccintiderna har bokats nästan omgående. Staden hoppas på tålamod från invånarnas sida, då nya tider öppnar och vaccinationerna fortsätter under hela sommaren.

Coronapandemin i Egentliga Finland är på basnivån. Antalet smittfall fortsätter att sjunka. Under vecka 24 (14–20.6.2021) konstaterades 13 coronavirusfall i Åbo (v. 23: 18 smittfall). Incidensen är för närvarande under 20/100 000/14 dygn (22.6.2021).

På bilden konstaterade smittfall och incidens sedan början av mars 2021. 

Vaccintider för Åbobor över 16 år 

Totalt 100 833 Åbobor eller 61,4 % av alla över 16 år har fått den första vaccindosen, och 35 297 personer eller 21,8 % av alla över 16 år har fått två doser. 

Vaccinationstäckningen bland åldersgruppen 80+ är nu 91,9 %, bland 70–79-åringar 93,9 %, 60–69-åringar 87,6 %, 50–59-åringar 82,7 %, 40–49-åringar 71,8 % och i åldersgruppen 30–39 år är täckningen 48,6 %. (THL, Vaccinationsregistret, 22.6.2021).

Även boosterdoser ges kontinuerligt. Av 80-plussarna har 86 procent fått andra vaccindosen och så gott som hela hemvårdens klientel har alla fått två doser. Under denna vecka har också personer i åldersgruppen 16–29 år fått vaccinet i Mässcentrums vaccinationsstation. Tidsbokningen för denna åldersgrupp öppnade förra veckan. Vaccintiderna skickas nu ut i slumpmässig ordning till alla över 18 år som har anmält sig via sidan jagtarvaccinet.turku.fi, och tiderna ges alltså inte längre i åldersordning. Nya tider öppnar regelbundet även i eHälsoservicen.  Åbobor som är 16–17 år kan boka tid via vaccinationsrådgivningens telefontjänst. 

Vaccintider kan bokas på tre olika sätt: 

  •      Mata in kontaktuppgifterna på sidan jagtarvaccinet.turku.fi, eller
  •     boka elektroniskt via eHälsoservicen (turku.fi/ehalsoservice), eller
  •     per telefon till vaccinationsrådgivningen (tfn 02 266 0159, mån–fre kl. 8–14).

Om möjligt lönar det sig att boka vaccintid elektroniskt. Detta minskar på belastningen av vaccinationsrådgivningens telefonlinje. 

– Det är fint att unga är intresserade av att ta vaccinet så fort det går. Vi ber ändå om tålamod med tidsbokningen. Förra veckan öppnade vi vaccintider för en stor grupp på en gång, och därför räcker inte tiderna nu genast till alla. Alla som vill ha vaccinet kommer att få det, berättar produktionsdirektör Laura Saurama från servicehelheten för välfärd.

Avboka vaccintid

Det går enkelt att ta tillbaka anmälan på sidan jagtarvaccinet.turku.fi, ifall man får vaccinet på annat sätt. Bokningar som gjorts via eHälsoservicen går att avboka i samma tjänst senast 24 timmar innan bokad tid, eller genom att lämna ett röstmeddelande i vaccinationsrådgivningens telefontjänst. På svararen ska man uppge namn, födelsetid och tiden som avbokas. Linjen är öppen dygnet runt, sju dagar i veckan.

Riskgrupper i åldern 12–15 år 

Institutet för hälsa och välfärd THL har givit en rekommendation om att coronavaccinationerna av riskgrupperna i åldern 12–15 år kan börja. I Åbo kan en ung som hör till denna grupp eller dennas vårdnadshavare boka vaccintid per telefon till vaccinationsrådgivningen (tfn 02 266 0159, mån–fre kl. 8–14). Vaccinet ges i Åbo Mässcentrum. Intyg över att den unga hör till en riskgrupp ska uppvisas i Mässcentrum i samband med vaccineringen.

EU:s coronavaccinationsintyg används nu i Finland

Det nationella vaccinationsintyget byts automatiskt ut mot EU:s vaccinationsintyg på Mina Kanta-sidorna. 

Målet är att även EU:s övriga coronaintyg, det vill säga intyg över negativt testresultat och intyg över genomgången coronavirussjukdom, finns tillgängliga på Mina Kanta från och med den 14 juli.

Alla EU:s coronaintyg är kostnadsfria för invånarna och uppgifterna i intygen finns på finska, svenska och engelska. 

Personer som inte använder Mina Kanta-sidorna kan för närvarande av hälsovården be om intyg över coronavaccinationerna, om ett sådant är nödvändigt till exempel på grund av resa. 

Aktuellt om coronaviruset och vaccinationerna uppdateras på webbsidorna

Under sommaren uppdateras ny information om coronaläget i Åbo kontinuerligt på stadens webbsidor: