Åbo stad utlyser sommarfred för första gången onsdagen den 23 juni. Evenemanagsstaden har i planerna att utlysningen ska bli en ny, gemensam tradition för hela regionens evenemang.

Utlysningen av sommarfred har fått sin inspiration från den ikoniska julfreden. Alla sommarevenemang med vilka Åbo vill fira sommarens början och sommarsäsongens evenemang är inbjudna. Utlysningen innehåller också ett meddelande som betonar ansvar och tolerans.

Utlysningen har skrivits av redaktör och författare Laura Friman, som också läser utlysningen. Sommarfreden utlyses i videoformat på finska med text på svenska och engelska. Videon visar de mest kända och vackraste platserna i Åbo, där också många av sommarens evenemang äger rum.

Idéen för den nya traditionen ficks av Kesärauha-festivalen som önskade sommarfred tillsammans med radiokanalen Basso redan år 2019. Då var tanken att önska en god festivalsommar till alla finländska festivaler.

- Nu är tanken att vända blicken mot Åbo och göra sommarfredsutlysningen en tradition för alla festivaler i Åbo såväl som ett gemensamt startskott för stadens sommarevenemang, berättar Kesärauha-festivalens marknadsföringschef Annakaisa Anttila.

Stadens, såväl som Kesärauha-festivalens, mål är att utlysningen under de kommande åren kunde planeras och genomföras tillsammans med alla sommarevenemang i Åbo.

- Vi önskar att alla Åbos sommarfestivaler och åboborna själva skulle ta del av sommarfredens utlysning genom att önska finländare välkomna till Åbo på sommaren, säger Åbo stads kommunikationsdirektör Saara Malila.

Du kan delta till exempel genom att dela Åbo stads inlägg på sociala medier och utlysningens video på dina egna kanaler på onsdagen den 23 juni från 9.00.  

Tagga sommarfreden med #turku och #kissmyturku 

 

 

Sommarfred 2021

Kansalaiset, medborgare. 

I sommar, vill universum, 
samlas vi till Finlands mest ikoniska stad, Åbo, för att fira en oförglömlig evenemangsommar; 
och härigenom för hela sommaren en allmän sommarfred kungjord och påbjuden,

med tillrådan åt envar att denna högtid med lämplig kärlek fira. 

Sommarfreden påkallar inget stilla och fridsamt uppförande.
Den ljuder, dansar och omfamnar.
Härjar, vilar och njuter.
Sommarfreden skrattar, sjunger och lever.  

Sommarfreden bär ansvar och respekterar sin omgivning.
Den vårdar om Östersjön, på vars stränder den firas.
Den vill att vi även i framtider har en planet att festa på. 

Under sommarfreden är alla trygga, likvärdiga och sommarfreden diskriminerar inte någon.  

Sommarfreden förkunnas och firas alltid tillsammans. 
Välkommen till Åbo. 

Summer peace 2021

Citizens.
If the universe allows, we will gather this summer
in Finland's most iconic city, Turku, to celebrate an unforgettable summer of events.
Thus, a summer peace is proclaimed for the entire summer, urging everyone to celebrate the season with love.

Summer peace does not require devotion or silence.
Summer peace plays, dances and embraces.

It raves, rests and enjoys.
Summer peace laughs, sings and lives.

Summer peace takes responsibility and respects its environment.
It cherishes the Baltic Sea, beside which it is celebrated.
It wants us to continue to have a planet to celebrate on.

During the summer peace, everyone is safe, equal, and the summer peace does not discriminate against anyone.

Summer peace is always proclaimed and celebrated together.
Welcome to Turku.

Nyckelord: